Installationsbild på en skulptur i bergslikande form bestående av träplankor

Stina Ekman, Mårran, 1989 Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet Bildupphovsrätt 2023

Konstnärssamtal: Stina Ekman

Sömnlösa Nätter

4.3 2023

Stockholm

Fördjupa dig i 1980-talets förändringstid och möt konstnären Stina Ekman i ett samtal med Anna Tellgren, curator för ”Sömnlösa nätter – Från 1980-talet i Moderna Museets samling”. Stina Ekman är ett av de många kvinnliga konstnärskap som slog igenom i Norden under 1980-talet, och som nu lyfts fram i utställningen.

1985 visades Stina Ekmans verk ”Gitter” på Moderna Museet i Stockholm. De hundratals små kubformade skulpturerna fyllde det kvadratiska rummets väggar och golv, och blev Ekmans stora genombrott. I utställningen ”Sömnlösa nätter – Från 1980-talet i Moderna Museets samling” visas ett mindre utsnitt av ”Gitter”, men också den mäktiga skulpturen ”Mårran” från sent 1980-tal och ett antal tecknade självporträtt.

Möt Stina Ekman i ett konstnärssamtal med utställningens curator, Anna Tellgren. Få inblick i 1980-talets konstscen och villkor, och hör Ekman berätta om sitt konstnärskap och sina verk.

Installationsvy över utställningen "Sömnlösa nätter"
Marika Mäkelä, "Snabbt dog vinden". Stina Ekman, "Mårran", "Gitter"., 2023 Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet Bildupphovsrätt 2023

Om Sömnlösa nätter

”Sömnlösa nätter – Från 1980-talet i Moderna Museets samling” är den första utställningen i Moderna Museets nya utställningsprogram där samlingen visas i tematiska utställningar. Utställningen dyker ned i den motsägelsefulla brytningstid som var 1980-talet och presenterar utöver Stina Ekman även konstnärer som Cecilia Edefalk, Tuija Lindström, Ingrid Orfali och Cindy Sherman.