Mårten Spångberg om La Substance, but in English

Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Mårten Spångberg, 2014
Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

La Substance, but in English – tidigare arbeten i den här serien eller det här operativsystemet har hetat EPIC, The Nature och The Ocean, vilka precis som (inte riktigt EPIC) La Substance är kapaciteter som inte är delbara på samma sätt som en klocka eller ett liv. Avsikten är att föreställningarna inte ger en upplevelse som är berättad, inte en linje, ett antal scener eller beståndsdelar. Föreställningarna är, liksom är, och de finns där precis som oceanen som ett enda enat helt – något absolut överordnat som omfattar allt – i oceanen finns det en massa grejer men oceanen är alltid en. På samma sätt med The Nature, vilket är något som medvetandet inte kan omfatta – vi har inte access till The Nature – vi kan gå omkring i naturen – men det vi upplever är enligt post-strukturalismen naturen som representation inte The Nature på dess egna villkor. Substansen – och då med The i framkant – eller här La – hänvisar till Platon och grekerna om substansen som den odelbara urmaterien som är odelbar och som är en, som är det som allt kommer ifrån – så att säga – och kan direkt hänvisas till metafysiken, transcendens, evigheten, det oföränderliga. Föreställningen är just det, en evighet, en oändlighet, det absolut trygga som alltid i all oändlighet är där, men också för att kunna vara det är fullkomligt oberoende av människan, tiden, väder och vind.

Substansen har ingen avsikt, inga egenskaper, men ger upphov till allt och hela tiden. Needless to say, Substansen är alltid substansen så det är ju liksom rätt löjligt att tänka sig att den skulle översättas… ehhh, och något händer liksom i översättning – substansen finns den är den översätts inte. Så att kalla något La Substance, but in English handlar om att visa på att föreställningen är medveten om hur substansen förmedlar sig i världen och var den finns i filosofin. En show som heter The Substance – nej – det skulle antingen låta som nåt man sniffar – något som man är under inflytande av – knark. Eller det låter som ett jeansmärke och är inte med på Platon etc. Så La Substance, but in English – är titeln som säger Substansen – yes med hänvisning till filosofin men som vet vad den snackar om – och underminerar sig själv. Och det är ju precis det där lagom pretentiösa La Substance, nej nej – very förstoppad – men sen , but in English – då blir det liksom ett joke, och jag gillar den sortens. Sen är ju det ju lite också som – but in English – typ som “alla pratar svenska” som det är på barnfilm – jag gillar det. La Substance, but in English heter så överallt.

Mårten Spångberg

Mer om programmet