Group 2
Ttéia 1C

Lygia Pape, Ttéia 1,C, 2003/2012 © Projeto Lygia Pape, courtesy Projeto Lygia Pape and Hauser & Wirth. Foto: Paula Pape

Samtal och cello i Lygia Papes installation Ttéia 1,C 

24.3 2018

Stockholm

Lyssna till cello i Lygia Papes installation Ttéia 1,C. Musiken varvas med en personlig presentation om Lygia Pape av filosofiprofessorn Marcia Sá Cavalcante Schuback som berättar om sina erfarenheter av att studera för Pape i Rio de Janeiro i slutet av 1970-talet. Cellisten Peter Schuback framför cellostycken med koppling till konsten.

Marcia Sá Cavalcante Schuback studerade för Lygia Pape

Marcia Sá Cavalcante Schuback, professor i filosofi vid Södertörns högskola, berättar sina erfarenheter från tiden då hon studerade arkitektur för Lygia Pape i Rio de Janerio. Hon beskriver också det konstnärliga klimat i vilket de neokonkreta konstnärerna verkade under slutet av 1950-talet och 1960-talets början.

Solocello med Peter Schuback

Växelvis med Sá Cavalcante Schubacks presentation framför cellisten och tonsättaren Peter Schuback musik som kopplar samman konsten med den musik som skapades under samma tid i Latinamerika, vilken påverkade konstnärerna starkt. Schuback framför även en musikalisk kommentar i form av ett eget verk.