Andy Warhol och påven Johannes Paulus II Foto: Lionello Fabbri/Science Source images

Sex till åtta

En samtalsserie i anslutning till ”Warhol 1968”

5.10 2018 – 23.11 2018

Stockholm

Reflekterar Andy Warhols bilder den amerikanska drömmen, eller snarare dess traumatiska undersida? Hur hänger 1968 års estetiska rörelser samman med andra rörelser i samhället? Hur kunde Warhol förena ett liv som praktiserande katolik med sitt dekadenta partyliv? Välkommen till samtalsserien som diskuterar filosofi, estetik och religion i anknytning till det politiska årtalet 1968 och Andy Warhol.

Fredag 5 oktober kl 18–20: Warhol och den amerikanska drömmen

Andy Warhols bildvärld har sagts bejaka populärkulturens uttryck. Hans konst bryter också på ett sofistikerat sätt ner distinktioner mellan högt och lågt, sant och falskt, yta och djup. Under senare tid har också politiska och psykoanalytiska perspektiv tillkommit och bilderna har lästs som en undersökning av den amerikanska drömmens undersida, av trauma, våld och död.

Välkommen till ett samtal mellan John Peter Nilsson, utställningens curator, Sven-Olov Wallenstein, professor i filosofi, Södertörns högskola och Katarina Wadstein Macleod, docent i konstvetenskap, Södertörns högskola. Moderator är Daniel Birnbaum, överintendent Moderna Museet.

Fredag 19 oktober kl 18–20: Warhol och rörelserna 1968

1968 — ett år av rörelse i ord, performance, film och dans, men också av proteströrelser, feminism och aktivism. Hur hängde de ihop? Vad vaknade, vad fick en efterföljd, vad dog ut, hur rörs vi än idag?

Välkommen till ett samtal mellan Cecilia Sjöholm, professor i estetik, Södertörns högskola, Jesper Olsson, biträdande professor, Institutionen för kultur och kommunikation, Linköpings universitet och Josefine Wikström, lektor i dansteori på Stockholms konstnärliga högskola, gästlektor, Södertörns högskola. Moderator: Lena Essling, intendent, Moderna Museet.

Fredag 23 november kl 18–20: Warhol och religionen

Andy Warhol var navet för den hedonistiska kulturen i The Factory samtidigt som han var praktiserande katolik och regelbundet gick i kyrkan. Hans verk har också tolkats som en kommentar till hur konsumtionssamhället tar över religionens roll i samhället. Hur förhåller sig Warhol till sin religiösa övertygelse då Gud vid denna tidpunkt inte stod högt i kurs?

Välkommen till ett samtal mellan Jonas Gardell, Henrik Berggren, Ylva Hillström och John Peter Nilsson. Jonas Gardell har nyligen utkommit med romanen ”Till minne av en villkorslös kärlek”. Han är författare, artist och hedersdoktor vid teologiska fakulteten vid Lunds universitet. Henrik Berggren är journalist, författare och historiker och aktuell med boken ”68”. Ylva Hillström är intendent, förmedling på Moderna Museet. Samtalet modereras av John Peter Nilsson, utställningens curator.

Kontakt: Karin Malmquist, intendent Förmedling