TCK Talks. Foto: CVU

Tidigare medverkande

TCK Talks är ett samarbete mellan Moderna Museet och Common Values United. Här kan du läsa mer om de som tidigare medverkat i serien.

Medverkande 14 maj 2024

Tema: Empati

Ailin Mirlashari

Ailin Mirlashari föddes 1992 i Stockholm där hon bor och arbetar. För närvarande studerar hon på Konstfack. Hennes konstnärliga arbete kan betecknas som tvärvetenskapligt då hon använder flera medier; som video, curatering, installation, textil och fotografi.

Förutom att vara konstnär är Mirlashari socialarbetare och har en fot i gräsrotsrörelsen, vilket formar henne och påverkar hur hon ser världen. Mirlashari är också grundare av den intersektionella feministiska organisationen StreetGäris och för närvarande aktiv med BEYN2, en kulturplattform som hon, hennes syster och kusin startat.

Ailin Mirlashari. Foto: CVU

Nicole Khadivi

Nicole Khadivi (född 1998, Stockholm, Sverige) är en konstnär och filmare bosatt i Stockholm. De senaste fem åren har hon gått konstprogrammet vid Kungliga Konsthögskolan samt ett år i filmklassen vid Städelschule, Frankfurt am Main.

Khadivis konstnärliga praktik består av installationer i glas, ljus och film och fördjupar sig i ämnen relaterade till engagemang med ärvda historier, minnen och deras visuella representationer, fiktionens möjligheter och tidens gång.

Nicole Khadivi. Foto: CVU

Santiago Mostyn

I sin praktik understryker Santiago Mostyn narrativa kopplingar i jakt på nya förståelser av platser, både i kulturell och psykisk mening. Mostyn har länge varit intresserad av samspelet mellan musik, berättelse och det förkroppsligade jaget, med verk som manifesterar sig som filmer, utställningar och curatoriella projekt.

Santiago Mostyn. Foto: Senay Berhe

Wasim Harwill

Wasim Harwill har ett konceptuellt förhållningssätt till sin konstnärliga praktik. Han använder ofta performance som ett verktyg för forskning och absurdism för att skapa ett utrymme för självreflektion. Tillvägagångssätten kan inbegripa skådespeleri, film och fotografi men även installationer och grafisk design används i skapande av flerdimensionella verk. De senaste åren har Harwill undersökt definitionen av ”hem” i sitt arbete.

Wasim Harwill. Foto: Axel Wahl

Medverkande 7 maj 2024

Tema: Uttryck

Mona Namér

Mona Namér föddes 1990 i Göteborg och bor och arbetar i Stockholm. Hon är dansare, koreograf och creative director, utbildad vid Broadway Dance Center i New York.

Hon är verksam inom scen- och filmproduktioner, i olika konstprojekt och som pedagog. Hon har arbetat i Paris, New York, London och Johannesburg. I sin praktik utforskar hon hur rörelse kan bli ett alternativt språk för kommunikation och spegla vår samtid. Hennes konstnärliga arbetes inriktning under senare år berör teman som surrealism, ritualer, pånyttfödelse och identitet.

Mona har bland annat gjort koreografiska samarbeten med Little Dragon, Branko, IKEA, AFROPUNK Festival Brooklyn, Röda Sten Konsthall och Göteborgs Konsthall.

Mona Namér
Mona Namér Foto: Kyle Hartman

Kayo Mpoyi

Kayo Mpoyi förenar bild och litteratur i sin konstnärliga praktik. Hen har skrivit två romaner som utforskar ett återupptäckande av förvrängd historia och läkning av trauma genom fiktion. Inspirerad av poeten Dionne Bard kombinerar Kayo Mpoyi sitt skrivande med visuell gestaltning. Hen tolkar kreativt olika fragment från arkiv, en praktik hen kallar för inre arkeologi. Genom att väva fiktiva berättelser kring objekt som hen hittar i nationella och personliga arkiv strävar Kayo Mpoyi efter att återupptäcka det förflutna.

Nyligen har Kayo börjat utforska växter, skog och leker med en fiktiv, sann ursprungsmyt om sökandet av roten till självkärlek. Världen behöver ny lärdom; berättelser grundade i andra kosmologier än dem födda ur kapitalism och kolonialism. Kayo kallar sig för berättare. En position som kan innebära allt från att vara lärare, ritualledare, författare och konstnär.

Kayo Mpoyi har ställt ut sin konst i grupputställningar och separatutställningar. Hen har givit ut två romaner; ”Mai betyder vatten” (2022), ”En övning i revolution” (2022) och bilderboken ”Kitoko” (2022).

Kayo Mpoyi
Kayo Mpoyi Foto: Kajsa Göransson

Liban Abshir Mohamed

Liban Abshir Mohamed, född 1995, är en konstnär och filmskapare som ofta använder sig av djupt personliga erfarenheter i sin konstnärliga praktik, i vilken han arbetar introspektivt kring teman som tillhörighet, identitet och minne.

Han har en bakgrund som programledare och videokreatör och intresserar sig särskilt för barndomens uttryck, medier och kraften i en stark berättelse. Liban utforskar sina olika teman genom undersökande processer som senare tar form i installationer eller filmer.

För närvarande studerar han andra året på kandidatprogrammet Konst på Konstfack

Liban Abshir Mohamed
Liban Abshir Mohamed Foto: Isabelle Sahba

Medverkande 2 april 2024

Tema: Intuition

Senay Berhe

Senay Berhe, född 1979, är fotograf, filmare och konstnär. Hans konstnärliga praktik är inriktad på det komplexa samspelet mellan yttre och inre landskap, och utforskar den starka kopplingen mellan mänskligheten och naturen.

Berhe är en multidisciplinär konstnär som sömlöst väver samman fotografi, film och andra konstnärliga medier för att skapa omslutande upplevelser som involverar alla sinnen.

Berhe går för närvarande kandidatprogrammet i fri konst vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm.

Senay Berhe. Foto: Senay Berhe

Diana Agunbiade-Kolawole

Diana Agunbiade-Kolawole, född 1988 i Nigeria, är en brittisk-nigeriansk fotograf och konstnär baserad i London och i Stockholm. Agunbiade-Kolawole arbetar med fotografi, både med och utan lins, och presenterar sina verk som installationer, performance och tryck.

I kärnan av hennes praktik ligger en undersökning av materiella processer som utforskar nya former inom ramen för etablerade tekniker. Hon har ställt ut i Sverige och internationellt, och hennes verk finns representerade i samlingarna hos Moderna Museet, Göteborgs konstmuseum och National Health Services i Storbritannien.

Diana Agunbiade-Kolawole. Foto: Surajan Wanninayaka

Hank Grüner

Hank Grüner, född 1992, utgår i sin konstnärliga praktik från sin egen historia och djupt personliga erfarenheter, i kombination med ett utforskande av kulturarv, tillhörighet och transformativ mytologi.

Grüners visuella referenser kan vid första anblick verka påtagligt samtida, men rymmer punkpopestetik och ett rått, uppriktigt förhållningssätt till material. Här finns även spår av shamanism och sydamerikanska artefakter.

Grüners konstverk är ett motgift mot alienation och en hyllning till kulturarv, arketyper och historia.

Hank Grüner. Foto: Bamberlin

Nikki Sherridan

Nikki Sherridan, född 2001, fokuserar på en bred palett av frågeställningar och ämnen genom satir och ironiska målningar.

Sherridans verk speglar personliga tankar, åsikter och erfarenheter, sammanvävda med andras perspektiv, i syfte att belysa vissa ämnen och fungera som en samhällskritisk kraft.

Nikki Sherridan. Foto: Elias Enk

Mer om programmet