Medlemmar ur Ungdomsrådet framför Olle Kåks verk "Förändring med våld" (1966). Foto: Åsa Lundén. Bildupphovsrätt 2022

Ungdomsrådet

Stockholm

Moderna Museets ungdomsråd startade våren 2020 som ett sätt att öka ungas inflytande i museets verksamhet. Här kan du följa och läsa mer om rådets arbete. Missa till exempel inte filmserien ”Ungas tankar om konst”, där rådet berättar om några favoritverk från samlingen.

Moderna Museets ungdomsråd består av tio ungdomar i åldrarna 16 till 23. Syftet är att få ungas blick på Moderna Museet, införliva deras idéer i verksamheten och i förlängningen kunna locka fler unga till museet.

Rådet får lära känna museet och reflektera över till exempel utställningar, texter och museets olika digitala kanaler. Ansvariga för ungdomsrådet är Helena Åberg, intendent, förmedling, tillsammans med konstpedagogen Jessica Eldenstjärna.

Ungas tankar om konst

I det första avsnittet i serien ”Ungas tankar om konst” berättar ungdomsrådets medlem Hanna om Sigrid Hjerténs verk ”Den röda rullgardinen” från 1918.

Se alla avsnitt här: Ungas tankar om konst

Mer om programmet