Medlemmar ur Ungdomsrådet framför Olle Kåks verk "Förändring med våld" (1966). Foto: Åsa Lundén. Bildupphovsrätt 2022

Ungdomsrådet

Stockholm

Moderna Museets ungdomsråd startade våren 2020 som ett sätt att öka ungas inflytande i museets verksamhet. Här kan du följa och läsa mer om rådets arbete.

Moderna Museets ungdomsråd består av tio ungdomar i åldrarna 16 till 23. Syftet är att få ungas blick på Moderna Museet, införliva deras idéer i verksamheten och i förlängningen kunna locka fler unga till museet.

Rådet får lära känna museet och reflektera över till exempel utställningar, texter och museets olika digitala kanaler. Ansvariga för ungdomsrådet är Ylva Hillström, intendent, förmedling, tillsammans med konstpedagogerna Jessica Eldenstjärna och Adam Wallenberg.

Vill du bli medlem?

Vid varje ny termin kan det bli någon plats ledig i ungdomsrådet. Vi berättar här när det finns en ledig plats, så att du som är intresserad kan höra av dig och berätta om vem du är och varför du skulle vilja vara med.

Kontakt: Ylva Hillström, intendent Moderna Museet

Årsrapporter

Ungdomsrådets verksamhet 2022: Rapport Moderna Museets ungdomsråd 2022 (pdf)

Ungdomsrådets verksamhet 2021: Rapport Moderna Museets ungdomsråd 2021 (pdf)

Bild på en grupp med ungdomar sitter i ett rum
Medlemmar i ungdomsrådet på Moderna Museet, 2022 Foto: Ylva Hillström/Moderna Museet

Mer om programmet