En person skriver på ett stort papper, en annan person står bredvid och tittar på pappret med en penna i handen.

Medlemmar ur Moderna Museets ungdomsråd 2020. Foto: Jessica Eldenstjärna/Moderna Museet

2.2 2021

Första året med Moderna Museets ungdomsråd

Moderna Museets ungdomsråd startades tidigt under 2020 med syfte att få ungas blick på museets verksamhet, införliva deras idéer i verksamheten och i förlängningen kunna locka fler unga till museet. Trots de speciella förutsättningarna under pandemiåret 2020 genomfördes åtta ungdomsrådsträffar, digitala såväl som fysiska.

Rådet fick lära känna museet och reflektera över till exempel utställningar, texter och museets olika digitala kanaler. En sammanfattning av träffarna finns i Rapport Moderna Museets ungdomsråd 2020 (pdf).

Ungdomarna är i gymnasieåldern, mellan 16 och 20 år.

Förhoppningsvis kan vi utifrån ungdomsrådets önskemål skapa en filmkväll, en bokcirkel eller något annat event för unga på Moderna Museet under 2021. Flera av ungdomarna fortsätter att vara del av rådet även under vårterminen 2021.

Ansvariga för ungdomsrådet är Ylva Hillström, intendent, förmedling, tillsammans med konstpedagogerna Jessica Eldenstjärna och Adam Wallenberg.

Publicerad 2 februari 2021 · Uppdaterad 2 februari 2021

Nyheter