Monica Sjöö, Rebirth from the Motherpot, 1986 © The Estate of Monica Sjöö Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet

Monica Sjöö

Vernissage

12.5 2023

Stockholm

Välkommen på vernissage för ”Monica Sjöö: Den stora kosmiska modern”. Utställningen är den första retrospektiva museiutställningen med konstnären, aktivisten, författaren och ekofeministen Monica Sjöö.

Monica Sjöö (1938–2005) förde i allt sitt skapande en kompromisslös kamp för frihet från alla former av förtryck. Retrospektiva ”Den stora kosmiska modern” samlar för första gången Sjöös omfattande livsverk där konst, politik och andlighet förblivit oskiljaktiga.

Utställningen tar sin utgångspunkt i Sjöös hela praktik och rymmer ett femtiotal verk – från storskaliga målningar till politiska affischer, banderoller, teckningar och material ur konstnärens omfattande arkiv.

Poster med "God giving birth"-motiv och texten: The Beginning of the End of Patriarchy
Monica Sjöö, The Beginning of the End of Patriarchy, 1993 © The Estate of Monica Sjöö. Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet