Grafisk bild med nyanser av rosa, grönt och blått. I bilden finns en text som lyder: "World in My Eyes, Artist Talk Series" i vitt

Grafisk design: Lina Alarabi

World in my Eyes

Konstnärssamtal

24.10 – 8.11 2023

Stockholm

Hör konstnärerna Emeka Ogboh, Yazan Khalili, Nairy Baghramian och Pope.L i samtalsserien ”World in My Eyes”. Med banbrytande praktiker inom ljud, performance, skulptur och måleri transformerar konstnärerna samtidskonsten. Samtalsserien är ett samarbete mellan Moderna Museet, Konstfack och Kungliga Konsthögskolan och arrangeras av Stockholms Stadsmission.

Under hösten startar ”World in My Eyes” – en serie konstnärssamtal som presenterar konstnärerna Emeka Ogboh, Yazan Khalili och Nairy Baghramian, samt under 2024 konstnären Pope.L. Gemensamt för konstnärerna är deras nyskapande praktiker som i en tid av politisk instabilitet och ökande polarisering förändrar och diversifierar samtidens konstscen – genom performance, skulptur, ljud och måleri.

I samtalsserien visas konstnärliga perspektiv från ett brett spektrum av medier som förändrar förhållandet mellan materiella processer och sociopolitiska föreställningar. Titeln, ”World in my Eyes”, är hämtad från 1990-talshiten av den brittiska syntgruppen Depeche Mode.

Emeka Ogboh

7 september 2023

Svartvitt foto på konstnären Emeka Ogboh, som tittar från höger in i kameran iklädd en mörk skjorta
Emeka Ogboh Foto: Michael Danner

Emeka Ogboh (f. 1977) är en nigeriansk konstnär baserad mellan Lagos och Berlin. Med sina installationer med ljudlandskap av livet i Lagos har Ogboh etablerat en internationell praktik.

Han tog examen i grafisk design vid University of Nigeria, Nsukka 2001, men blev intresserad av ljudkonst 2008 under Fayoum Winter Academy i Egypten på en kurs ledd av den österrikiske multimediakonstnären Harald Scherz. Ogboh började betrakta samspelet mellan ljud i Lagos som kompositioner snarare än individuella röster, med olika tonlägen snarare än ett kaotiskt brus. Han började experimentera med fältinspelningar av till exempel taxisystemet danfo share i Lagos, som utvecklades till multimediainstallationer.

Ogbohs samtal kretsar kring hur hans konstnärliga praktik ansluter till platser genom hörsel och smak. Hans ljudinstallationer och gastronomiska verk utforskar översättningen av privata, offentliga, kollektiva minnen och historier. Han är intresserad av hur de transformeras och kodas till ljud och mat och hans föreläsning kommer att beröra dessa för att uppmana betraktaren/lyssnaren att reflektera över existentiella relationer, rama in vår förståelse av världen och förse oss med ett sammanhang där vi kan ställa kritiska frågor om immigration, globalisering och postkolonialism.

Köp biljett här: Stockholms Stadsmission Slutsålt

Yazan Khalili

24 oktober 2023

 Foto av Yazan Khalili, sittande på en trästol med vegetation i bakgrunden
Yazan Khalili, 2023 © Yazan Khalili Foto: Neil Khalili

Yazan Khalili (f. 1981) är en arkitekt, bildkonstnär och kulturproducent som är verksam i och utanför Palestina. För närvarande är han baserad i Amsterdam, där han är doktorand vid Amsterdam School for Cultural Analysis (ASCA) vid Universiteit van Amsterdam.

Khalili berättar om sitt bildbaserade konstnärliga arbete, som är inriktat på den teknologiska blickens komplexa intimitet. Med hjälp av fotografi och det skrivna ordet vecklar Khalili upp historiskt konstruerade landskap. I hans verk låter bilden åskådaren förkroppsliga tidens och berättelsens framåtskridande.

Khalili adresserar det geografiska avståndets påverkan på perception, hur territorium framställs och bildens förmåga att förstärka eller hindra våra politiska och känslomässiga preferenser.

Köp biljett här: Stockholms Stadsmission

Nairy Baghramian

8 november 2023

Foto av konstnären Nairy Baghramian, tittar mot kameran i en grå kavaj, vit bakgrund
Nairy Baghramian Foto: Abigail Enzaldo

Nairy Baghramian (f. 1971) är född i Iran och har sedan 1984 bott i Berlin, där hon också är verksam. Baghramians praktik omfattar skulptur och installation, ofta med referenser till arkitektur och människokroppen, och fångar dess poser i traditionella material som marmor och stål. Detta intresse är inspirerat av hur en danslärare i Baghramians i barndom talade om att separera rörelser i distinkta komponenter.

Denna tidiga tankegång har utvidgats till kontemplationen över det ”protetiska” förhållandet mellan människokroppen och dess omedelbara omgivning, vilket Baghramians arbete också har blivit förknippat med.

Baghramians samtal behandlar hur hennes verk adresserar tidsmässiga, rumsliga och sociala relationer till språk, historia och nuet. Hennes skulpturala former söker en öppen, diskursiv dialog med en given plats. Genom sin konstnärliga praktik försöker Baghramian frigöra den tillskrivna relationen mellan ett objekt och dess betydelse.

Köp biljett här: Stockholms Stadsmission

Kalender

 Foto av Yazan Khalili, sittande på en trästol med vegetation i bakgrunden
  • Samtal
  • På engelska

World in My Eyes

Foto av konstnären Nairy Baghramian, tittar mot kameran i en grå kavaj, vit bakgrund
  • Samtal
  • På engelska

World in My Eyes