Porträtt av Öyvind Fahlström

Porträtt av Öyvind Fahlström. Foto: Lütfi Özkök

Fokus på Öyvind Fahlström

27.2 2015 – 2.4 2017

Stockholm

Nu placerar vi Öyvind Fahlström i ett särskilt fokus där vi under tre år presenterar utsnitt av konstnärskapets olika delar. Ett rum i samlingen ägnas helt åt Fahlström med närläsningar av enskilda verk, såväl som undersökningar av verksgrupper eller kombinationer av olika arbeten. Projektet avslutas med en stor utställning – Manipulera världen – som sätter Fahlströms idéer i ett samtida sammanhang.

Öyvind Fahlström (1928–1976) föddes i São Paulo av svensknorska föräldrar. Från tio års ålder och fram till 1961 var han huvudsakligen bosatt och verksam i Stockholm, därefter i New York.

Fahlström arbetade med en mängd olika tekniker

Det är okontroversiellt att påstå att Fahlström var en av 1900-talets mest innovativa och mångsidiga konstnärer. Han drevs av att undersöka ekonomiska, politiska och sociala sammanhang och hur mening skapas. Snarare än att utveckla en stil arbetade han med en mängd medier och tekniker: poesi, teater, journalistik, kritik, teckning, måleri, film, tv, happenings, radio, objekt, grafik och installationer.

Ett konstnärskap som uppmanar oss att tänka

Att förmedla en enhetlig bild av konstnärskapet är inte bara svårt, det går emot dess logik. Till och med enskilda verk av Fahlström består ofta av många element från olika källor som arrangerats på ett sätt som bryter mot etablerade format och sätt att ordna, associera eller paketera. Det är en uppmaning till att inte passivt acceptera auktoritära och förenklade berättelser utan förhålla sig aktiv och kritisk: att tänka.

Forskningsprojekt löper parallellt med utställningsprojektet

Ett rum i samlingen ägnas helt åt Fahlströmstudier, dessutom kommer nedslag att göras på andra platser i och utanför museet. Efterforskningar och arbete görs tillsammans med kollegor och institutioner både nära och långt borta i ett parallellt forskningsprojekt om konstnären. Under hösten 2017 publicerar vi tre böcker knutna till projektet.

Utställning: Manipulera världen – Aktivera Öyvind Fahlström
Köp publikationerna: Manipulera världen

Curator: Fredrik Liew

Mer om utställningen