Porträtt av Öyvind Fahlström

Porträtt av Öyvind Fahlström. Foto: Lütfi Özkök

Kisses Sweeter than Wine

För första gången sedan det sändes i januari 1967 publicerar vi ett radioreportage där Öyvind Fahlström, likt en sportkommentator, rapporterar från sin egen föreställning Kisses Sweeter than Wine.

Föreställningen Kisses Sweeter than Wine ingick i performanceprogrammet 9 evenings: Theatre & Engineering i New York 1966. Tre månader senare sände Sveriges Radio ett radioreportage om verket, gjort av konstnären själv. Detta material har tidigare antagits förlorat, men är nu återfunnet och ger en unik inblick i ett av sextiotalets märkvärdigaste performanceexperiment.

Den dokumentation av Kisses Sweeter than Wine som hittills varit tillgänglig har varit fragmentarisk och bristfällig. Radioreportaget ger en helt ny förståelse för verket och förflyttar positionerna för Fahlströmforskningen. Med konstnären själv som berättare leds vi genom hela föreställningen, från det att de åskådarna kommer in och sätter sig till den sista ljusbilden i verket som visar ett fragment från hans verk Dr Schweitzer’s Last Mission (1964-66): ”The end”.

Under tre års tid har vi på Moderna Museet ett särskilt fokus på Öyvind Fahlström. Vi kommer att studera och presentera delar av hans konstnärskap i kapitel. Det innebär närläsningar av enskilda verk, såväl som undersökningar av verksgrupper eller kombinationer av olika arbeten. Ett av våra huvudsyften med projektet är att tillgängliggöra nytt material och generera ny kunskap kring Öyvind Fahlströms konstnärskap.

Mer om utställningen