Lars Tunbjörk, Sundsvall, 2007 © Lars Tunbjörk

Lars Tunbjörks känsla för snö

Fotografierna i serien Vinter handlar om det mentala tillstånd som vi befinner oss i under den mörka delen av året. Lars Tunbjörk har från 2004 till 2007 rest omkring i Sverige och försökt fånga den stämning som vintermånaderna försätter oss i här i norra Europa.

Text: Anna Tellgren, intendent, Moderna Museet.

Projektet blev en möjlighet att använda de känslor av nedstämdhet, som uppfyller honom under vintrarna, till något kreativt. Här finns insnöade lekplatser, gator och hus, men bildurvalet innehåller också diverse interiörer, från caféer, restauranger och affärer. Vi möter en rad människor i deras hem, på jobbet eller på fest. De har träffat fotografen Lars Tunbjörk och en kontakt har uppstått. Denna serie bilder har en annan ton, färgskala, ett annat temperament än hans tidigare verk, men man känner igen hans stil, stillsamma humor och ofta absurda motiv.

Lars Tunbjörk är född 1956 i Borås och började som pressfotograf på Borås Tidning och fortsatte på Stockholms-Tidningen. Han har sedan början på 1980-talet arbetat som frilansande fotograf med bas i Stockholm och har haft ett fyrtiotal separatutställningar i Sverige och utomlands. År 1993 kom hans bok Landet utom sig. Bilder från Sverige där han har samlat bilder av offentliga platser som han sökt upp för att dokumentera semestrande svenskar. Boken och utställningen blev hans genombrott för en större publik. Andra projekt som resulterat i bok och utställning är Kontor (2002) där han rest över världen och dokumenterat arbetsplatser. Rum som människor befinner sig i under större delen av dagen, kanske större delen av sina liv, och som i Tunbjörks tolkning blir till gåtfulla och märkliga platser. I sin serie kallad Hem (2002) beskriver han Borås och även andra städer med omgivningar, bostadsområdet där han växte upp och huset där hans mamma fortfarande bor. Lars Tunbjörk använder sin egen historia när han skapar berättelsen om en tid, en miljö och ett sätt att leva, som många kan identifiera sig med och har ett starkt förhållande till.

Lars Tunbjörk kommer ur och är skolad i den reportagefotografiska miljön. Han är inte utbildad vid någon av landets konsthögskolor och hör inte till den grupp av svenska konstnärer som slog igenom i början av 1990-talet och som arbetar med fotobaserad konst. Han är en fotograf som självklart rör sig i fotokretsar, men som kommit att arbeta mer och mer med egna projekt, med böcker och med utställningar. Han följer i en tradition – som befinner sig mellan dokumentär och konstnärlig fotografi – där fotografen Christer Strömholm (1918–2002) är en av de framträdande personligheterna i Sverige. Tunbjörk har själv berättat om den starka upplevelse han fick när han som ung bläddrade i Strömholms bok Poste Restante (1967) på Stadsbiblioteket i Borås och han kom senare att bli en av de många unga fotografer som besökte Strömholm för att diskutera sina bilder och livet i allmänhet.

Försöker man placera honom i ett internationellt sammanhang arbetar han i samma sfär som fotograferna William Eggleston, Esko Männikko och Martin Parr. Tunbjörk reser mycket och arbetar utifrån en liknande metod som många av de konstnärer och fotografer som undersöker vår samtid. Här kan nämnas konstnärer som Willie Doherty, Sophie Ristelhueber och Allan Sekula, vilka genom ett konstnärligt förhållningssätt har ifrågasatt, men även utvecklat och förnyat den dokumentärfotografiska formen. Tunbjörk har skildrat Sverige på väg in i det senmodernistiska – ut ur det så kallade Folkhemmet – men han har inte ett öppet politiskt budskap. Han dömer inte, ger inga långa förklarande bildtexter, utan han observerar och ställer genom sina bildberättelser frågor till oss betraktare. Hans fotografier fungerar därför som ett vittnesbörd om sakernas tillstånd, men har inga anspråk på att ge hela sanningen.

I sin kriminalroman Fröken Smillas känsla för snö berättar författaren Peter Høeg om de mystiska omständigheterna kring ett barns död en snörik vinterdag i Köpenhamn. Romanen utvecklar sig till en sorglig berättelse över den döende grönländska kulturen och en hård kritik av vår västerländska civilisation. Grönländskan Smilla Qaavigaaq Jaspersen har respekt för den danska vintern – för kylan, men inte den mätbara, utan den upplevda. Lars Tunbjörks vinterbilder handlar också om det upplevda. Vi följer i Vinter på samma sätt som i en kriminalroman ett antal personer, får ledtrådar, och det hela formar sig till en elegi över att leva i Skandinavien idag, i början av 2000-talet, och om att helt enkelt överleva den mörka delen av året.

Fotograf Lars Tunbjörk och intendent Anna Tellgren, Moderna Museet 2007. Foto: Lotta Sjöholm/Moderna Museet

Anna Tellgren

Anna Tellgren är fil. dr och intendent med ansvar för samlingen av fotografi vid Moderna Museet sedan 2004. Hon har tidigare varit forskare och lärare vid Konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet.

Anna Tellgren sitter i styrgruppen för Nordic Network for the History and Aesthetics of Photography och är Associate Editor för Konsthistorisk tidskrift/Journal of Art History. Hon producerade utställningen Arbus, Model, Strömholm och var redaktör för katalogen med samma titel som kom ut 2005 på Steidl Förlag. Våren 2007 ansvarade hon för installationen av utställningen Robert Rauschenberg: Combines på Moderna Museet.

Anna Tellgren leder också ett forskningsprojekt om Moderna Museets femtioåriga historia som kommer att publiceras under 2008.

Mer om utställningen