Fotografi på konstverket "ARK – Cloud"

Laurie Anderson, ARK – Cloud, 2023 © Laurie Anderson. Foto: Mattias Lindbäck/Moderna Museet

ARK

I Laurie Andersons ”ARK” kommer den världsomfattande översvämningen inte – som i bibelberättelsen – som ett straff för människans synder. I stället är den en följd av att iCloud brister, så att all samlad kunskap går förlorad och regnar ned över världen.

Laurie Anderson har sagt att hon talar om saker för att förstå världen. Hennes berättelser hämtar stoff ur egna erfarenheter och observationer, men väver också in litterära verk, mytologi eller ny vetenskap. En berättelse kan växa till att bli en hel föreställning, som den kommande operan ”ARK” med premiär i Manchester 2024. Den tar sin utgångspunkt i Bibelns berättelse om Noas ark, en historia som Anderson har återkommit till i flera sammanhang.

En rad karaktärer och fenomen ur samtid och konsthistoria passerar revy i ett epos som snarare ställer frågor än erbjuder svar. I operan argumenterar Buddha med kristendomens strängare Gud om hur världen kan räddas – eller om apokalypsen i själva verket är alltings mål och mening.

För Moderna Museet iscensätter Anderson ett antal moment ur ”ARK” som en rumslig installation.

Fotografi på konstverket "ARK – Cloud"
Laurie Anderson, ARK – Cloud, 2023 © Laurie Anderson. Foto: Mattias Lindbäck/Moderna Museet

Mer om utställningen