Dinis Machado, Out In Space (Experiences on Autonomy), 2013 En performanceserie av Dinis Machado. Producerad av BARCO. Project developed within the research context of the Choreography MA at DOCH © Dinis Machado

Performance av Dinis Machado

Varje tisdag och söndag kan du uppleva Dinis Machados performanceverk ”Site Specific for Nowhere”. Verket är en koreografi som handlar om att inta en ny plats och att göra den till sin. Det framförs av Machado själv som utforskar det omgivande rummet genom oregelbundna variationer av rörelse med olika frekvens och intensitet.

Dinis Machado

Dinis Machado, född 1987 i Porto, agerar i skärningspunkten mellan konst och dans och rör sig otvunget inom de båda fälten. I verket ”Site Specific for Nowhere” knyter han an till en serie av tidigare arbeten som utforskat materialistiska idéer om medborgarskap. ”Site Specific for Nowhere” är en koreografi som inte är utförd för en specifik plats men som blir specifik för varje plats den uppförs på då den tillkommer i tät dialog med den lokala platsens egenskaper.

Verket framförs av Machado själv som ensam i rummet genom en rad olika aktiviteter utförda gående och stående utforskar den utvalda platsen i en spiralformad rörelse med tilltagande intensitet. Steg för steg ringar Machado in platsen med sin närvaro och skapar ett förtätat eget rum i rummet genom sina rörelser. Med tiden övergår rörelsens territoriella anspråk från att vara en ambition till att bli ett konkret faktum, ett insisterande på rätten att få ta plats och att få höra hemma.

Dinis Machado, Site Specific For Nowhere, 2017 En performance av Dinis Machado. Producerad av BARCO (SE). Beställt och medproducerat av Material Fatigue/Norbergfestival 2017 curerad av Frida Sandström (SE) och Aleksei Borisionok (BY). Foto: Lucian Brateanu
Dinis Machado, Site Specific For Nowhere, 2017 En performance av Dinis Machado. Producerad av BARCO (SE). Beställt och medproducerat av Material Fatigue/Norbergfestival 2017 curerad av Frida Sandström (SE) och Aleksei Borisionok (BY). Foto: Lucian Brateanu

Mer om utställningen