Cara Tolmie, Cancamon (stillbild från video), 2016/2018 Performance och video. 20:00 min. Courtesy of the artist. Foto: Gethin Wyn Jones

Filmprogram i Biografen

Varje lördag och söndag kan du se videoverk som en del av utställningen i ett curerat program. Filmprogrammet presenterar verk av Cara Tolmie, Sophie Vuković, Tor-Finn Malum Fitje och Thomas Anthony Hill.

Kl 12–ca 13.10 ”Hyphenic” (2018) 68 min av Tor-Finn Malum Fitje och Thomas Anthony Hill

”Hyphenic” är ett forskningsprojekt i gränslandet mellan lingvistik och biologi som kartlägger förekomsten av språk i vanligt husmögel. Inom biosemiotiken anses utbytet av tecken vara en inneboende egenskap hos alla levande organismer.

Kl 13.45–ca 14.10 ”Cancamon” (2018) 23 min av Cara Tolmie

”Cancamon” är en perforamnce och video där konstnären använder spända rörelser och röstläten för att känna sig igenom ordet balm (balsam) och hur det knyter an till den kvinnliga sångrösten. Videon är filmad på platser i Stockholm där sångerskan Jeanne Lee en gång i tiden framträdde – Gyllene Cirkeln, del av ABF (Arbetarnas Bildningsförbund) och Borgarskolan, numera Sollévi-huset.

Kl 14.15–15.30 ”Shapeshifters” (2017) 100 min av Sophie Vuković

”Shapeshifters” är en filmisk essä om migration och längtan efter tillhörighet bortom nationella gränser. Filmaren och konstnären Sophie Vuković är född av kroatiska föräldrar i det land som en gång hette Jugoslavien. Hon växte upp i Australien och Kina innan hon tio år gammal flyttade med sina föräldrar till Sverige. I filmen följer vi henne på en personlig resa, till synes utan slut.

Kl 15.35–17.15 ”Aleph Null & The Missing Mass” (2017) 100 min av Tor-Finn Malum Fitje

I essäfilmen ”Aleph Null & The Missing Mass” tar konstnären med oss på en vindlande resa genom mörkrets historia i västerlandets kultursfär. Bibelns första rader klargör att Gud skapade ljus ur mörker och att ljuset var gott.

Mer om utställningen