Färgbild projicerad på väggen, två bänkar i förgrunden i rummet

Nan Goldin, Sirens, 2019-2021 Installationsbild från Marian Goodman Gallery, New York, 2021. Courtesy of the artist and Marian Goodman Gallery

Nan Goldin

This Will Not End Well

29.10 2022 – 26.2 2023

Stockholm

Öppnar om 126 dagar

Nan Goldin är en av vår tids mest uppmärksammade konstnärer. Hennes utforskning av mänskliga erfarenheter genom kameralinsen är legendarisk och hon har haft stort inflytande på yngre generationer.

För de flesta är Nan Goldin (född 1953) känd som en fotograf. Denna retrospektiva utställning är den första som tar ett helhetsgrepp om Nan Goldin som historieberättare och filmskapare.

När Goldin påbörjade sitt konstnärskap visade hon sina verk på olika klubbar, auditorier och filmfestivaler. Hon organiserade sina bilder i diabildspel med flera projektorer och presenterade dem live för publiken tillsammans med eklektisk musik i fängslande och cinematografiska helhetsupplevelser.

Jag ville aldrig bli fotograf, jag ville bli filmskapare. Jag hittade ett sätt att göra filmer med stillbilder. Att göra bildspel ger mig möjligheten att ständigt redigera om för att återge min föränderliga syn på världen. – Nan Goldin

Att arrangera bilder i sekvenser tillsammans med ljud har även fortsättningsvis varit kärnan i Goldins konstnärskap. Över åren har hon producerat över ett dussin olika bildspel med tusentals bilder. Under de senaste tjugo åren har hon också adderat nya element till sina verk, som rörlig bild, röster och arkivmaterial.

Genom att fokusera helt på bildspel och videoinstallationer går utställningen tillbaka till rötterna för Nan Goldins konstnärskap och omfamnar konstnärens vision om hur hennes verk ska upplevas. I nära samarbete med Goldin har arkitekten Hala Wardé skapat en rumslig kropp för varje verk, till vad som ska bli en liten stad av bildspel.

Curator: Fredrik Liew