Balloon Dog

Jeff Koons, Balloon Dog, 1994-2000 © Jeff Koons

Skulptur efter skulptur

Fritsch, Koons, Ray

11.10 2014 – 18.1 2015

Stockholm

Skulptur efter skulptur är en omfattande presentation av Katharina Fritsch (f. 1956), Jeff Koons (f. 1955) och Charles Ray (f. 1953), tre banbrytande konstnärer som alla har omskapat skulpturen som konstform.

När dessa på många sätt olika konstnärer trädde fram i början av 1980-talet gick det knappt att tänka sig att verken som de idag är kända för – tydligt figurativa, vardagliga i sina referenser, obestridligt skulpturala – skulle bli formen för seriös konst i framtiden. I den moderna skulpturens historia hade man redan sett den abstrakta konstens uppkomst, den utmanande ready-maden, den minimalistiska vändningen och de ”post-mediala” och sociala experiment som sedan följde – en historia som kan förstås som ett gradvist raserande av de traditionella konstformerna.

Men Fritsch, Koons och Ray placerade inte bara in sina konstnärskap i skulpturens traditionella konventioner – vid det här laget betraktade som närmast förlegat avantgarde – utan återupptog även avbildningen i allmänhet och den föreställande figuren i synnerhet. De verk som visas i Skulptur efter skulptur kan alltså sägas komma efter skulpturens påstådda död, men de kommer också efter i en annan bemärkelse, då skulpturerna är gjorda utifrån – eller efterbildar – den konstform som de ska förnya. Hur dessa konstnärer har kombinerat 1900-talets experiment med 2000-talets sammansatta skulpturbegrepp är vad den här utställningen vill berätta om.

– En utställning med en enda av dessa tre konstnärer skulle räknas som en viktig händelse i svenskt konstliv. Att kunna visa alla tre under samma tak är helt unikt, säger museichef Daniel Birnbaum.

Katharina Fritsch, Madonnenfigur | Madonna, 1987 Foto: Ivo Faber © Katharina Fritsch / VG Bild-Kunst, Bonn / Bildupphovsrätt 2014

Skulptur efter skulptur är en samlad undersökning av tretton verk som med början i ikoniska skulpturer från det sena 1980-talet och tidiga 1990-talet belyser dessa konstnärers tidiga förhållande till konsumtionsvaran och ready-maden. Utställningen följer sedan utvecklingen i deras konstnärskap, från det funna till det tillverkade, från uppvisande till utförande.

Några av utställningens höjdpunkter är Koons hyllade Michael Jackson and Bubbles, 1988, en figurin i stor skala av porslin och guld som föreställer den döde poplegenden med sin tama schimpans; Rays två ton tunga Tractor, 2005, i aluminium; och Fritschs knallgula uppenbarelse Madonnenfigur / Madonna, 1987, som omtalat dök på ett torg Münster i Tyskland i samband med Skulptur Projekte Münster.

Curator: Jack Bankowsky
Assisterande curator: Jo Widoff

The New Beetle, 2006
Charles Ray, The New Beetle, 2006 © Charles Ray. Foto: Joshua White

Bilder

Frau mit Hund
Katharina Fritsch, Frau mit Hund / Woman with Dog, 2004 Katharina Fritsch
Frau mit Hund / Woman with Dog, 2004
© Katharina Fritsch/VG Bild-Kunst,
Bonn/BUS, Stockholm 2014
Foto: Nic Tenwiggenhorn Bildupphovsrätt
Metallisk Venus
Jeff Koons, Metallisk Venus, 2010–2012 © Jeff Koons
Young Man
Charles Ray, Young Man, 2012 © Charles Ray
Elefant
Katharina Fritsch, Elefant, 1987 Foto: Thomas Ruff © Katharina Fritsch / VG Bild-Kunst, Bonn /
Bildupphovsrätt 2016

Mer om utställningen