Moderna Museet är öppet men ditt museibesök kanske blir lite annorlunda just nu. Vi vidtar åtgärder för att minska smittspridning av coronaviruset. Läs om vad som gäller inför ditt besök

Young Man

Charles Ray, Young Man, 2012 © Charles Ray

Video: Konstnärssamtal

Titta på konstnärssamtal inspelade på Moderna Museet oktober 2014.

Konstnärssamtal: Charles Ray

Charles Ray talar om sitt konstnärskap. Samtalet hölls den 10 oktober 2014 i Auditoriet i samband med öppningen av utställningen Skulptur efter skulptur.

Konstnärssamtal: Jeff Koons i samtal med Daniel Birnbaum

Jeff Koons talar om sitt konstnärskap och arvet efter Duchamp och Warhol med Daniel Birnbaum, överintendent, Moderna Museet. Samtalet hölls den 11 oktober 2014 i Auditoriet i samband med öppningen av utställningen Skulptur efter skulptur.

Mer om utställningen