John Baldessari

John Baldessari

(F. 1931, National City, Kalifornien)

 

John Baldessari är mest känd för sina konceptuella verk, där han koncentrerar sig på väljandets och urvalets processer och använder sig av en lång rad uttrycksmedel som i början av hans bana var otraditionella: fotografi er, ord, texter. I sina ordmålningar från 1960-talet ställer han frågor om konstens natur – vad konst är, vad som inte är konst, hur konsten ser ut etc. Baldessaris status som lärare saknar sitt motstycke i Los Angeles, inte minst som ett resultat av hans insikt att undervisning och konstskapande är direkt relaterade, eftersom de båda förlitar sig på en förening av det visuella och det verbala i sitt sätt att kommunicera idéer genom att berätta historier.

Utbildning:

1957 M.A., San Diego State College, Kalifornien; 1957–59 Otis Art Institute, L.A., Chouinard Art Institute, L.A. Första separatutställning: 1960 Art Center, La Jolla, Kalifornien.

Första grupputställning:

1957 Art Center, La Jolla, Kalifornien.

Senaste utställningar:

2004 Deutsche Guggenheim, Berlin; 2005 Kunsthaus Graz, Graz; 2008 Whitney Biennial, Whitney Museum of American Art, New York.

John Baldessari

Mer om utställningen