John McCracken

John McCracken

(F. 1934, Berkeley, Kalifornien)

John McCrackens plankor har alltid inneburit en utmaning för traditionella sätt att uppfatta minimalismen, inte bara tack vare deras nästan överdådigt färggranna och klibbiga ytor utan också på grund av konstnärens intresse för andliga fenomen, till exempel de som är förknippade med de egyptiska ruinerna och Stonehenge. Plankorna står nästan slumpartat lutade mot väggen och tycks samspela med omgivningen på ett förmänskligande sätt. Deras refl ekterande ytor, i vilka betraktaren kan se sig själv, drar uppmärksamheten till verkens skarpa, konkreta kanter samtidigt som de skapar oväntade djup.

Utbildning:
1957–62, 1964–65 California College of Arts and Crafts, Oakland. Första separatutställning: 1965 Nicolas Wilder Gallery, L.A.

Första grupputställning:
1965 San Francisco Museum of Art, Kalifornien.

Senaste utställningar:
2002 Lisson Gallery, London; 2005 Hauser & Wirth, London; 2006 David Zwirner, New York.

Mer om utställningen