Dennis Hopper

Dennis Hopper

(F. 1936, Dodge City, Kansas)

Dennis Hoppers fotografi er från 1960-talet fångar på ett dramatiskt sätt den alternativa ”beat”-livsstilen i södra Kalifornien. Dessutom visar de på hans direkta och ytterst aktiva engagemang i den framväxande konstvärlden i L.A. i egenskap av fotograf och samlare. Förutom fi lmer gör han fortfarande fotografi er som dokumenterar Los Angeles unika urbana/ sub-urbana struktur.

Första separatutställning:
1961 Photo Lab/ Gallery of Barry Feinstein, L.A.

Första grupputställning:
1965 Robert Fraser Gallery, London.

Senaste utställningar:
1996–97 Museum of Contemporary Art San Diego, La Jolla, Kalifornien; 2006 Centre Pompidou, Paris; 2006 ACE Gallery Beverly Hills, Kalifornien
Dennis Hopper

Mer om utställningen