Joe Goode

Joe Goode

(F. 1937 i Oklahoma City, Oklahoma)

Joe Goodes Milk Bottle-målningar från 1960-talet tycks renodla två oförenliga former i den amerikanska kulturen vid denna tid: den allestädes närvarande mjölkfl askan som levereras till dörren varje morgon och det abstrakta måleriets traditioner och konventioner, särskilt den monokroma duken. Goodes målningar (och andra verk) skapade ett område mellan den alldagliga och den ovanliga upplevelsen samtidigt som de hela tiden upprätthöll förbindelsen med hemmets sfär. Sedan 1970-talet har Goode med större eftertryck rört sig in på abstraktionens område.

Utbildning:
1959–61 Chouinard Art Institute, L.A.

Första separatutställning:
1962 Dilexi Gallery, L.A.

Första grupputställning:
1960 Oklahoma City Art Center, Oklahoma.

Senaste utställningar:
1997 Orange County Museum of Art, Newport Beach, Kalifornien; 2004 Manny Silverman Gallery, L.A.; 2008 Seiler + Mosseri-Marlio Galerie, Zürich, Schweiz.Joe Goode

Mer om utställningen