Larry Bell

Larry Bell

(F. 1939, Chicago, Illinois)

Larry Bell var i början av 1960-talet mer intresserad av de metoder han tog i bruk för att täcka sina ”tomma” glaslådor (däribland komplicerade procedurer där han använde vakuumkammare för att evaporera metalliska ämnen och anbringa dem på glasets yta) än av lådornas förmåga att införliva ljuset i det visuella och uttrycksmässiga spann som deras fysiska egenskaper ger dem. Bell utvidgar minimalismens slutsatser till betraktelser över de olika sätt på vilka ett föremål kan påverka sinnena och framhäver ljuset som varseblivningens viktigaste beståndsdel. Till slut upplöses själva föremålet och kvar är ljuset som refl ekteras från det och, i förlängningen, illusionens själva väsen.

Utbildning:

1957–59 Chouinard Art Institute, L.A.

Första separatutställning:

1962 Ferus Gallery, L.A.

Första grupputställning:

1961 Huysman Gallery, L.A.

Senaste utställningar:

2005 PaceWildenstein, New York; 2007 Danese Gallery, New York; 2008 Frank Lloyd Gallery, Santa Monica, Kalifornien.

Larry Bell

Mer om utställningen