Judy Chicago

Judy Chicago

(F. 1939, Chicago, Illinois)

Judy Chicago var en av få kvinnor i tongivande konstkretsar i efterkrigstidens Los Angeles. Chicago debuterade som minimalist men kom snart att fokusera på synliggörandet av kvinnliga erfarenheter i de patriarkala strukturerna, i konstvärlden och samhället i stort. Hennes verk präglas av ett symbolspråk vilket återkommer i en rad olika medier, såsom i det senare ikoniska verket The Dinner Party, 1974–79. I verket Car Hood, 1964, låter hon en vaginal form genomborrad av en fallisk pil pryda en kylarhuv, inspirerad av den hot rod-kultur som utvecklats i södra Kalifornien. Hon bytte vid den här tiden sitt efternamn och menade, liksom Svarta Pantrarna, att givna namn bidrog till att förstärka en nedärvd, förslavad identitet.

Judy Chicago

Judy Chicago

Car Hood, 1964

© Judy Chicago/BUS 2008 


Utbildning:
1957–64 UCLA Art School, L.A.

Första separatutställning:
1965 Rolf Nelson Gallery, L.A.

Första grupputställning:
1966 Jewish Museum, New York.

Senaste utställningar:
2004 LewAllen Contemporary, Santa Fe, New Mexico; 2007 The Museum of Contemporary Art, L.A;

2007 Museo de Bellas Artes, Bilbao.

Mer om utställningen