Moderna Museet är öppet men ditt museibesök kanske blir lite annorlunda just nu. Vi vidtar åtgärder för att minska smittspridning av coronaviruset. Läs om vad som gäller inför ditt besök

J.M.W. Turner, Rough Sea, ca. 1840-1845 © Tate, London 2011

Tomas Tranströmer

Nobelpriset i litteratur 2011

Nobelpriset i litteratur år 2011 tilldelas den svenske poeten Tomas Tranströmer ”för att han i förtätade, genomlysta bilder ger oss ny tillgång till det verkliga”.

En skiss från 1844

av Tomas Tranströmer

William Turners ansikte är brunt av väder
han har sitt staffli längst ute bland bränningarna.
Vi följer den silvergröna kabeln ner i djupen.

Han vadar ut i det långgrunda dödsriket.
Ett tåg rullar in. Kom närmare.
Regn, regn färdas över oss.

(Ur diktsamlingen Sorgegondolen, 1996.)

Mer om utställningen