Moderna Museet är öppet men ditt museibesök kanske blir lite annorlunda just nu. Vi vidtar åtgärder för att minska smittspridning av coronaviruset. Läs om vad som gäller inför ditt besök

Cy Twombly, Untitled, 2007 © Cy Twombly. Courtesy Gagosian Gallery

Cy Twombly

Cy Twombly föddes 1928 i Lexington, Virginia i USA. Han studerade konst i Boston och fascinerades av expressionism, dadaism och surrealism. 1950 flyttade Twombly till New York för att fortsätta sina studier och där såg han utställningar med de abstrakta expressionisterna Jackson Pollock, Mark Rothko och Barnett Newman.

Han träffade också Robert Rauschenberg, som föreslog att han skulle söka sig till Black Mountain College i North Carolina. Ett par år senare gav sig Twombly och Rauschenberg ut på en resa i Europa och Nordafrika, en resa som kom att bli avgörande för Twomblys konstnärliga utveckling.

För att undvika det skolade uttryck som han hade lärt sig genom sina studier började Twombly 1953 att teckna på natten, utan att tända några lampor. Ett par år senare introducerade han enstaka bokstäver, grafiska symboler och fragment av ord i sitt måleri, vilket kom att bli kännetecknade för hans konst.

1957 bosatte sig Twombly i Rom och sedan dess har han huvudsakligen bott i Italien. Tidigt intresserade sig Twombly för klassiska teman, både historiska och mytologiska. Men det är inga fullständiga historier som skildras i målningarna. Istället antyder han genom några ord eller tecken berättelser som vi antingen minns vagt eller som vi inser har gått förlorade för oss. De ord som förekommer i kompositionerna blir ett slags kondenserad poesi. Inte sällan låter han delar av orden försvinna under färgen så att de blir oläsliga. Hans målningar har liknats vid klotter, barnsliga spår eller studier i olika handstilar.

Cy Twomblys verk suddar ut gränserna mellan måleri, teckning, skulptur och det skrivna ordet. . Han använder sig av både historiska och personliga referenser, privata minnen blandas med mytologiska berättelser. Verken utgör också en bro mellan europeisk och amerikansk konst i efterkrigstiden, och länkar ihop abstrakt expressionism med konceptuellt orienterad konst.

Cy Twombly har ställt ut flitigt både i Europa och i USA under mer än ett halvt sekel. 2001 belönades han med Guldlejonet för sittkonstnärskap vid Venedigbiennalen.

Cy Twombly gick bort den 5 juli i år efter en längre tids sjukdom.

Mer om utställningen