Moderna Museet är öppet men ditt museibesök kanske blir lite annorlunda just nu. Vi vidtar åtgärder för att minska smittspridning av coronaviruset. Läs om vad som gäller inför ditt besök

Raysse Peinture à Haute Tension

Sturtevant, Raysse Peinture à Haute Tension (Raysse Målning med högspänning), 1969 © Sturtevant / Bildupphovsrätt 2017

8.2 2019

Vi moderniserar för klimatet!

Under 2019 kan du möta ett lite stökigare museum än vanligt. Vi byter ut all belysning i museet till LED-lampor för att minska energianvändningen och ta ännu ett steg mot ett mer miljövänligt museum. Under tiden kommer vissa delar av museet att vara avstängt i kortare perioder.

Moderna Museet jobbar med flera positiva aktiviteter inom miljöområdet, som framförallt handlar om att minska energianvändningen på museet. Genom att byta till LED-belysning sparar vi 800 000 kilowattimmar per år. Med minskad energiförbrukning får vi lägre utsläpp av bland annat koldioxid, kväveoxider, svaveldioxid och partiklar.

Byte till LED-belysning sker i etapper och beräknas ta 1 år.

Publicerad 8 februari 2019 · Uppdaterad 11 november 2019

Nyheter