Raysse Peinture à Haute Tension

Sturtevant, Raysse Peinture à Haute Tension (Raysse Målning med högspänning), 1969 © Sturtevant / Bildupphovsrätt 2017

8.2 2019

Vi moderniserar för klimatet!

Under 2019 kan du möta ett lite stökigare museum än vanligt. Vi byter ut all belysning i museet till LED-lampor för att minska energianvändningen och ta ännu ett steg mot ett mer miljövänligt museum. Under tiden kommer vissa delar av museet att vara avstängt i kortare perioder.

Moderna Museet jobbar med flera positiva aktiviteter inom miljöområdet, som framförallt handlar om att minska energianvändningen på museet. Genom att byta till LED-belysning sparar vi 800 000 kilowattimmar per år. Med minskad energiförbrukning får vi lägre utsläpp av bland annat koldioxid, kväveoxider, svaveldioxid och partiklar.

Byte till LED-belysning sker i etapper och beräknas ta 1 år.

Publicerad 8 februari 2019 · Uppdaterad 11 november 2019

Nyheter