Ingången till Arctic World Archive på Svalbard där Moderna Museet den 23 april lägger in en kopia av sin konstsamling. Foto: Piql AS.

11.3 2020

Vi säkrar samlingen på Svalbard

Moderna Museets samling är en av världens främsta konstsamlingar med en rad nyckelverk från flera av 1900-talets och 2000-talets viktigaste konstnärer. För att säkra konsten långt in i framtiden skickar vi nu en digital kopia av samlingen att sparas i permafrosten på Svalbard. Moderna Museets samling är därmed säkrad att finnas kvar till (åtminstone) år 3020.

Hur ser världen ut om tusen år? Kommer konst fortfarande att finnas som uttrycksform? Vad kommer konst från vår tid att säga om oss när framtidens människor tittar på den – och vad kommer människor år 3020 att känna när de ser, låt säga, Picassos ”Kvinnan med blå krage”, Salvador Dalís ”Wilhelm Tells gåta” eller Cindy Shermans ”Untitled #470”?

Det finns givetvis inga svar på ovanstående frågor att ge på förhand men den 23 april ser vi till att det svenska folkets samling av modern konst kommer att finnas bevarad minst tusen år in i framtiden. På detta datum läggs en kopia av vår 140 000 objekt stora konstsamling att förvaras djupt inne i permafrosten på Svalbard. Varje år ges det möjlighet att lägga till arkivmaterial och om det skulle behövas finns arkivet alltid tillgängligt.

Kopian av samlingen är hämtad från museets konstdatabas och informationen med bild och information om verken är därefter överförd till film. Lagringen i Arctic World Archive sker i en före detta kolgruva som sedan 2017 har fungerat som en arkiveringsplats för material av viktig kulturell och historisk karaktär.

– Vi har en samling av modern och samtida konst i absolut världsklass och vi är av den starka övertygelsen att konst säger mycket om den värld som den skapades i och de människor som den skapades av. Framtidens mänsklighet kommer att kunna få en bild av vilka vi var genom att se den konst som vi skapat idag, säger överintendent Gitte Ørskou.

Till lagringen av Moderna Museets samling i Arctic World Archive används en ny teknologi som utvecklats för att hålla data tillgänglig i över tusen år. Teknologin står emot elektromagnetisk strålning och materialet förvaras utan uppkoppling mot internet för att undvika att det skulle kunna påverkas av cyberattacker. Den film som materialet lagrats på är också konstruerad för att framtida generationer ska kunna tyda och ta fram innehållet oavsett vilken teknik som då används.

La femme à la collerette bleue (Kvinnan med blå krage)
Pablo Picasso, La femme à la collerette bleue (Kvinnan med blå krage), 1941 Foto: Juan Luis Sánchez © Succession Picasso / Bildupphovsrätt 2017
Cindy Sherman
Cindy Sherman, Untitled #470, 2008 © Courtesy of the Artist and Metro Pictures

Publicerad 11 mars 2020 · Uppdaterad 11 mars 2020

Nyheter