2.3 2022

Stand with Ukraine

Centralmuseernas samarbetsråd fördömer invasionen av Ukraina och uppmanar Ryssland att respektera 1954 års Haagkonvention.

Centralmuseernas samarbetsråd (CSM) fördömer den ryska invasionen av Ukraina. Vi beklagar förlusterna i människoliv och känner oro för det kulturarv som nu riskerar att skadas för all framtid.

Vi har mottagit alarmerande rapporter från kollegor i Ukraina, som kämpar för att skydda och bevara föremål och samlingar. Vi vill nu visa vår respekt för våra ukrainska kollegor och deras insatser för att som museianställda säkra Ukrainas kulturarv.

Ryssland har ratificerat Unesco:s konvention om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt, 1954 års Haagkonvention. Därmed har Ryssland alltså åtagit sig att skydda kulturarv. Vi uppmanar den ryska statsledningen att respektera konventionen och infria dess löfte att inte utsätta museer och samlingar för angrepp och förstörelse.

– Museisamlingar har blivit måltavlor i konflikter världen över. Samlingar har inte bara plundrats och sålts, de har dessutom stulits eller förstörts för att beröva länder och folkgrupper deras historia. Detta är ett brott mot internationell rätt, säger Ann Follin, ordförande i Centralmuseernas samarbetsråd.

Museicheferna vid Centralmuseernas samarbetsråd

Moderna Museet

ArkDes, statens Centrum för arkitektur och design

Statens historiska museer

Nationalmuseum

Nordiska museet

Skansen

Statens försvarshistoriska museer

Statens musikverk

Tekniska museet

Arbetets museum

Statens museer för världskultur

Naturhistoriska riksmuseet

Statens maritima och transporthistoriska museer

Publicerad 2 mars 2022 · Uppdaterad 24 mars 2023

Nyheter