Suzanne Treister, Fictional Videogame Stills/Would You Recognise A Virtual Paradise?, 1991–92 © Suzanne Treister

Ars technica i eterealiteten

Samtal och föreläsningar med Esther Leslie och Suzanne Treister

16.11 2019

Stockholm

Esther Leslie, professor i politisk estetik, och Suzanne Treister, konstnär, berättar om sina bidrag till utställningen ”Mud Muses – en tirad om teknologi”. Följ med in i en värld av fiktiva dataspel, tarotkort som berättar cybernetikens historia och skärmsläckare som förolämpar vår samtida teknosfär i all oändlighet. Föreläsningarna av Leslie och Treister följs av en diskussion med utställningens curator Lars Bang Larsen.

Videodokumentation av föreläsningarna

Föreläsningar och samtal

I utställningens katalog beskriver Esther Leslie den kemiska vätskan eter som en ”substans som fungerar som begrepp under det att den rör sig mellan teknik och konst, vetenskap och myt, metaforer och valutor”. I sin presentation förenar hon en slags mystisk materialism med i synnerhet digital teknologi.

Suzanne Treister berättar om sin medverkan i ”Mud Muses” med verk som sträcker sig över fyra decennier av konstnärliga produktion. Genom bland annat målningar från 1980-talet av fiktiva dataspel, ett cd-rom-spel med den tidsresande avataren Rosalind Brodsky och tarotkort som berättar cybernetikens historia undersöker hon alternativa förståelsemodeller av framtiden.

Efter presentationerna följer ett samtal mellan Lars Bang Larsen, curator för ”Mud Muses”, och föredragshållarna om teknologiskt förnuft (och bristen på detsamma).

Esther Leslie

Esther Leslie är professor i politisk estetik vid Birkbeck Institute for the Humanities i London. Bland hennes böcker finns diverse studier och översättningar av Walter Benjamin samt ”Hollywood Flatlands: Animation, Critical Theory and the Avant Garde” (Verso 2002); ”Synthetic Worlds: Nature, Art and the Chemical Industry” (Reaktion 2005); ”Derelicts: Thought Worms from the Wreckage” (Unkant 2014), ”Liquid Crystals: The Science and Art of a Fluid Form” (Reaktion 2016) och ”Deeper in the Pyramid” (med Melanie Jackson: Banner Repeater 2018).

Suzanne Treister

Suzanne Treisters 1980-talsmålningar är av påhittade datorspel, och i början av 1990-talet producerade hon sina första datorverk genom att hacka spel på en Amigadator. Hon började i mitten av samma decennium arbeta med den fascinerande tidsresenären Rosalind Brodsky, en avatar anställd vid ett militärt forskningsinstitut i framtiden. Treister utforskar och förändrar våra trosföreställningar om tekniken. Utöver att vara en tidig cyberfeminist är Suzanne Treister en pionjär inom digital- och mediebaserad konst som har rört sig från nyfikenhet till en kritisk hållning gentemot nya medier och frågor kring vem som kontrollerar internet, mjukvaror och all data.

Kontakt: Karin Malmquist, intendent