Group 2
Billboards

Meriç Algün Ringborg, Billboards, 2012 © Meriç Algün Ringborg. Foto: Moderna Museet / Åsa Lundén

En större värld

Utställningar, föreläsningar, samtal och nyförvärv

1.1 2010 – 31.12 2018

Stockholm

Ett öppet museum i en större värld. Det är Moderna Museets ledord. Tanken är att verksamheten utvecklas genom förbindelser med fler kulturella sammanhang än de som dominerat museet sedan länge. En större värld är en satsning som genomsyrar hela Moderna Museet och består av utställningar, föreläsningar, samtal och nyförvärv av konst.

När museet grundades 1958 tycktes hela konstlivet kretsa kring Paris och New York. Så är det inte längre. Idag har ingen storstad samma centrala position på konstscenen. Konstnärer är verksamma på många olika platser samtidigt och visar sig i konstellationer som förskjuter invanda föreställningar om centrum och periferi.

Den tidigare moderna konsthistorien sätter fortfarande djupa avtryck i vår samtid. Därför driver vi sedan en tid ett aktivt arbete med att lyfta fram alternativa historier i relation till berättelsen från de gamla konstmetropolerna. Genom nyförvärv till samlingen, föreläsningar och symposier, öppnar vi museet mot en ny, större värld. Ambitionen syns även i urvalet av tillfälliga utställningar. Andra och fler konstnärliga geografier, än som tidigare lyfts fram, tar plats.

Här följer du vad som händer inom satsningen:

Konstverk – donationer och förvärv

Georges Adéagbo

Benin
Stockholms födelse, 2014

Georges Adéagbos konstnärliga praktik är att undersöka hur föremål och händelser laddas med mening utifrån olika kulturella sammanhang. I utställningen Stockholms födelse på Moderna Museet 2014 översatte han Vädersolstavlan i Storkyrkan i Gamla Stan till en trärelief beställd hos en konstnär i hemstaden Cotonou i Benin. Den presenterades sedan i en stor installation tillsammans med andra bilder och objekt, köpta på loppmarknader i Stockholm eller upphittade på gatan. Georges Adéagbo medverkade också i utställningen Efter Babel på Moderna Museet i Stockholm 2015.

Etel Adnan

Libanon
Utan titel, 1973–2014

Politik, estetik och krig är ofta närvarande i författaren och filosofiprofessorn Etel Adnans verk, liksom kritik mot intolerans. De fyra målningarna som museet förvärvat har alla samma titel och är abstraktioner som framträder som landskap med ljus och skugga som bärande element. De visades i Madhat Kakeis abstrakta kabinett på Moderna Museet 2015–16 och Adnan var även med i museets utställning Efter Babel i Stockohlm 2015 samt i På väg mot en större värld på Moderna Museet Malmö 2016.

Meriç Algün

Turkiet/Sverige
Ö (The Mutual Letter), 2011
Becoming European, 2012

Meriç Algün har gjort en rad arbeten som diskuterar identitet, kulturer, språk och byråkratier. I den tecknade triptyken Becoming European är datum stämplade spaltvis. Datumen betecknar konstnärens in- och utresor inom EU och är tryckta i olika färger som representerar Migrationsverkets utdelade status, exempelvis beteckningarna ”temporärt uppehållstillstånd” eller ”avvaktande”.

I det andra verket, Ö (The Mutual Letter), är en ordbok och ett ljudverk med utgångspunkt i 1 270 ord som uttalas olika på svenska och turkiska, men som stavas likadant och har samma betydelse.

Meriç Algün visades i separatutställningen Att bli europé på Moderna Museet i Stockholm 2014–2015 och i grupputställningen På väg mot en större värld på Moderna Museet Malmö 2016.

Kader Attia

Frankrike/Algeriet
Open Your Eyes, 2010 (diptyk av 80 diabilder)

Open Your Eyes är en diabildsinstallation som jämför den västerländska idén att reparera den mänskliga kroppen med idén om att reparera artefakter från den icke-västerländska kulturen. Bilderna visar porträtt av veteraner från första världskriget vars sår bildar en visuell berättelse av förstörelse och återuppbyggnad som påminner om restaureringen av objekt från Afrika.

Diabilderna är organiserade som ett jämförande bildspel som skapar Kader Attia en kraftfull kritik mot hur kolonialismen och modernismen har gått hand i hand under 1900-talet. Verket visades i utställningarna Efter Babel på Moderna Museet i Stockholm 2015 samt På väg mot en större värld på Moderna Museet Malmö 2016.

Tala Madani

Iran/USA
Morris Men, 2012

I separatutställningen Rip Image, som visades 2013 på Moderna Museet både i Malmö och i Stockholm, kommenterade Tala Madani hur sammansatt och bräcklig maskulinitet är i ett samhälle med frånvarande kvinnor. I bisarra teckningar, målningar och animationer, som pendlar mellan abstraktion och figuration, visar hon på mänskliga fenomen och företeelser som uttrycker dagens tidsanda.

Rivane Neuenschwander

Brasilien
Word/World, 2001

I videon Word/World har Rivane Neuenschwander (i samarbete med Cao Guimarães) filmat myror som släpar och bär på små pappersbitar med ordet ”word” på ena sidan och ”world” på den andra. Genom verkets makroperspektiv upptäcker tittaren inte bara en ny skala utan observerar också ett extraordinärt liv som påminner om ett slags samhällsbygge.

Mänsklig logik säger att det är osannolikt att myror förstår betydelsen av de ord som de bär på. Men de kommer att bygga ett myrsamhälle av dem, något som kan tolkas som en uppmaning att vi människor också borde kunna leva tillsammans oavsett språk eller etnicitet.

Verket visades i grupputställningen Efter Babel på Moderna Museet i Stockholm 2015.

Gabriel Orozco

Mexiko
Utan titel, 1994–2017

Gabriel Orozco rör sig fritt mellan skulptur, fotografi, måleri, teckning och installation. Oavsett medium gestaltar han på olika sätt idén om något tillfälligt eller evigt. Ibland syns det mycket tydligt i form av ett skelett eller ett kranium. Men även i hans mer abstrakta, närmast geometriska verk syns idén.

Geometri är historiskt ett slags eviga former. Hans cirklar, halvcirklar och kvartscirklar, i mönster som liknar diagram, är målade på plastfilm, en fotostatkopia eller en flygbiljett. Banala material som lätt kan slängas bort, möter den eviga, gudomliga geometrin. Verken visades i hans separatutställning Natural Motion på Moderna Museet i Stockholm 2014.

Atsuko Tanaka

Japan
Sakuhin (Work), 1955/2011

Atsuko Tanaka är en av Japans mest egensinniga och experimentella moderna konstnärer. 1955 gick hon med i den Osaka-baserade radikala Gutaigruppen som kombinerade performance, måleri och intresse för slump, tid och rymd. Tanakas installation är ett rayontyg i en skarp cerise-färg, tyget hålls i ständig rörelse av en elektrisk bordsfläkt placerad på golvet och gestaltar tanken på hur allting i livet är i ständig rörelse.

Rirkrit Tiravanija

Thailand
Untitled 2000 (How it is possible…), 2000–2013

Rirkrit Tiravanijas konstnärskap präglas av ett socialt engagemang förenat med etiska frågeställningar. Istället för att visa konst serverade han 1990 maträtten Pad Thai till besökarna på ett galleri i New York, något som han vid upprepade tillfällen gjort runt om i världen fast med olika maträtter.

Allt efter hand har Tiravanija ignorerat den föreskrivna uppdelningen mellan livet och konsten genom att i offentliga miljöer skapa platser för lekfulla aktiviteter. Till exempel inledde han 1998 ett projekt i Sanpatong i Thailand där han upplät tomter till invånare och konstnärer som en iscensättning av en social situation där vänner och kollegor kan vistas. ”Untitled 2000 (How it is possible…)” är ett hus som Rirkrit Tiravanija själv byggt just på den platsen och som är införlivat i Moderna Museets samling.

En serie fotografier om projektet av Tiravanija visades i På väg mot en större värld på Moderna Museet Malmö 2016.

Adrián Villar Rojas, Argentina, Los Teatros de Saturno III, From the series Fantasma (Ghost), 2014 och From the series Pedazos de las personas que amamos (Pieces of the People We Love), 2007.

Los Teatros de Saturno III, From the series Fantasma (Ghost), 2014
From the series Pedazos de las personas que amamos (Pieces of the People We Love), 2007.

Ett museum bygger på idén om kategoriserade och bevarade objekt. I Adrián Villar Rojas verk kan organiska material gro, förändras och falla sönder. Los Teatros de Saturno III är en stor samling märkliga föremål – en sneaker-sko, ett melonskal fyllt med gips, ett kycklingben. De är presenterade som en museal installation men föremålen som visas förefaller vara försatta i metamorfos på ett sätt som upphäver idén om det avslutade verket. Villar Rojas arbetar på ständigt resande fot med en grupp medarbetare. Han har jämfört sin praktik med ett virus, som lever i och av konstvärlden.

Adrián Villar Rojas visades i separatutställningen Fantasma på Moderna Museet i Stockholm 2015 och i grupputställningen På väg mot en större värld på Moderna Museet Malmö 2016.

Haegue Yang

Sydkorea
Swedish Villa, 2012

Haegue Yang använder vardagliga föremål, formade som sköra och ömtåliga skulpturinstallationer, och använder ofta persienner i sina installationer. I Korea har handvävda bambujalusier skyddat kvinnor från insyn men möjliggjort för dem att kika ut. Hemmet var traditionellt en plats för kvinnor medan världen utanför innebar en manlig domän. Yang använder persiennen som en symbolisk skiljelinje för människor som lever i periferin, avspärrade från resten av samhället. Det kan också gälla idén om en nationell kultur.

Swedish Villa är en skulptural installation som består just av metallpersienner i gult och blått, arrangerade med lampsladdar och lysande glödlampor. Vad gör en nation till någons hem? Verket visades i grupputställningen Efter Babel på Moderna Museet i Stockholm 2015.

Akram Zaatari

Libanon
Letter to a Refusing Pilot, 2013

Akram Zaatari intresserar sig för subjektiv historieskrivning med fotografiska dokument, brev, dagböcker, filmer och ljudupptagningar som utgångspunkter. Videoverket Letter to a Refusing Pilot av Zaatari går tillbaka till en händelse han som ung ofta hörde återberättas. En israelisk stridspilot var beordrad att bomba ett libanesiskt mål men han vägrade.

Verket visades i utställningen Unfolding på Moderna Museet i Stockholm 2015, som i sin helhet kunde liknas vid ett slags utgrävningar i staden Saida, söder om Beirut, där konstnären är född och uppvuxen.

Utställningar

Flera tillfälliga utställningar skildrar berättelser som bryter mot en västerländsk standardberättelse, här kan du läsa om några av de senaste årens utställningssatsningar:

Yael Bartana – och Europa kommer att häpna, 2010
Doris Salcedo – Plegaria Muda, 2011

Tala Madani – Rip Image, 2013
Christodoulos Panayiotou – dagar och sekler, 2013–2014

Gabriel Orozco – Natural Motion, 2014
Georges Adéagbo – La naissance de Stockholm…!/Stockholms födelse…!, 2014
Meriç Algün Ringborg – Att bli Europé, 2014–2015

Akram Zaatari – Unfolding, 2015
Ernest Cole – House of Bondage, 2015–2016
Adrian Villar Rojas – Fantasma, 2015
Efter Babel, 2015
Madhat Kakeis abstrakta kabinett, 2015–2016

På väg mot en större värld, 2016

Loulou Cherinet – Who Learns My Lesson Complete?, 2017
Manipulera världen – aktivera Öyvind Fahlström, 2017–2018

Concrete Matters, 2018
Art et Liberté – brytning, krig och surrealism i Egypten 1938–1948, 2018

Seminarium, samtal, föreläsningar

Föreläsning Gabriel Pérez-Barreiro, direktör och chefcurator för Colección Patricia Phelps de Cisneros. I samband med öppningen av Concrete Matters, 2018
Föreläsning med Azadeh Fatehrad, 2016
Föreläsningsserien En större värld, 2014–2015

Nyhetsarkiv En större värld

Nyförvärv inom projektet En större värld, 6 mars 2018
En större värld på Moderna Museet, 26 augusti 2017

Bilder

Letter to A Refusing Pilot
Akram Zaatari, Letter to A Refusing Pilot (film still), 2013 © Akram Zaatari
Installationsvy, Moderna Museet 2015.
Gabriel Orozco, Dark Wave, 2006 © Gabriel Orozco and Kunsthaus Bregenz. Courtesy of the artist and Marian Goodman Gallery, New York. Installationsvy, Moderna Museet 2015. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet