Group 2

Museum Museum

Ett konstnärligt projekt för ungdomar

1.1 2013 – 31.12 2017

Stockholm

Museum Museum är ett utvecklingsprojekt för konst och lärande, en plattform för kreativitet. I Museum Museum blandas gymnasielever med unga som precis lämnat skolan för att söka ett självständigt liv och en yrkesidentitet. Då kan ett möte med konst bli avgörande på olika sätt.

Viljan att ta emot och uppmuntra ungdomarnas tankar och idéer om vår tids konst och Moderna Museet som plats, är precis lika stark som ambitionen att delge ungdomarna kunskap om konstnärliga processer – och vad konst kan vara. Genom att uppmuntra deras gensvar kan vi ta tillvara och inspireras av hur den unga generationen ser på vår verksamhet och bygga en institution med relevans för framtiden.

Museum Museum vänder sig till unga som går i eller nyligen lämnat gymnasiet. Ungdomar i åldern 15–25 år deltar i de olika projekten tillsammans med en eller flera konstnärer, svenska och internationella. Museum Museum är ett reflexivt konstnärligt projekt som vill utveckla både museet och ungdomarna.