Moderna Museet är öppet men ditt museibesök kanske blir lite annorlunda just nu. Vi vidtar åtgärder för att minska smittspridning av coronaviruset. Läs om vad som gäller inför ditt besök

Studion.

Studion. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Studion

1.9 2008 – 20.3 2011

Stockholm

Studion är en experimentell programverksamhet. Rörlig bild, performance, internetbaserad konst, samtal och dansföreställningar har avlöst varandra sedan starten i september 2008. Programmet genomförs ofta i samarbete med andra institutioner och nätverk.

Mer om programmet