Studion.

Studion. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Studion

1.9 2008 – 20.3 2011

Stockholm

Studion är en experimentell programverksamhet. Rörlig bild, performance, internetbaserad konst, samtal och dansföreställningar har avlöst varandra sedan starten i september 2008. Programmet genomförs ofta i samarbete med andra institutioner och nätverk.

Mer om programmet