Nevertheless, Faith is in the Air

Studion 2010

Nevertheless, Faith is in the Air

Torsdag 3 juni kl 19-21

19.15 Introduktion till projektet av Diana Kaur och Padraic E Moore
19.45 Performance: The Luminiferous Aether av och med konstnären Robin Watkins

Ingång endast från sjösidan. Fri entré. Bar.

Nevertheless, Faith is in the Air är en skrift där Diana Kaur och Padraic E Moore analyserar sju konstverk från förra seklet i Moderna Museets samling, i vilka de tycker sig ha funnit att utopiska idéer fortfarande är närvarande.

I undersökningen av dessa verk önskar författarna förmedla påståendet att emedan konsten aldrig har varit och aldrig heller kommer att kunna vara ett substitut för religion, kan den ändå fylla tillvaron med en mening som kan höja mänskligheten upp ur ett trolöst livsperspektiv.

KONSTVERKEN SOM FÖRFATTARNA VALT:

Svanen No 14 (1914-15) av Hilma af Klint
Green Split (1925) av Wassily Kandinsky
Studie för Hyllning till kvadraten. Uppenbar (1960) av Josef Albers
Svart och vit. Suprematistisk komposition (1915) av Kasimir Malevitj
Modell för Monumentet för den tredje Internationalen (1919-20) av Vladimir Tatlin
Space-force Construction (1921) av Lioubov Serguéievna Popova
Komposition (1929) av Amedée Ozenfant

One love alone is still allowed us, that of works of art. Let us, therefore, fling ourselves upon this last plank of salvation. Let us become mystics of art.

Albert Aurier (1865-1892), Foundations of Modern Art (1890)

Om den tidsepok av våldsam samhällsutveckling som inföll mellan det sena 1890-talet och det sena 1960-talet karaktäriserades av en optimistiskt för att inte säga blind tro på konstens metafysiska kraft, kan man hävda att det sedan det sena 1960-talet har svängt till det motsatta synsättet. Resultaten av denna process av avmystifiering vilken började i slutet av andra världskriget har blivit upphävandet och förnekandet av det man tidigare trott på. Tron på konsten som bärare av högre värden och mening har sedan dess inte tillåtits återkomma.

Författarna till Nevertheless, Faith is in the Air känner därför en stark övertygelse om att vilja undersöka, kontemplera, realisera och sprida kunskap om ett antal konstverk som bär på dessa egenskaper. Genom att använda den undersökande forskningens metodik söker författarna att kritiskt reflektera över sju verk i Moderna Museets samling och därmed förmedla budskapet att det konstruktiva livet är det enda möjliga, att skapandet är en glädje, att uppbyggandet är livets mening och människans uppgift. Skriften skall tjäna som påminnelse om att de inneboende möjligheterna i den gudomliga själen finns i oss alla, måhända slumrande men icke desto mindre närvarande och den väntar på att få komma i bruk och till uttryck.

Vid lanseringen av skriften Nevertheless, Fait is in the Air kommer performancet The Luminiferous Aether av Robin Watkins att äga rum i Studion. Verket består av en dokumentation av de lågfrekventa ljudsignaler som kommer från strömmar av laddade partiklar som når Jordens atmosfär bland annat i form av norrsken. Ljudet sänds via hörlurförsedda radioapparater som delas ut till deltagarna på plats. Begränsat antal platser!

Exemplar av skriften Nevertheless, Faith is in the Air delas ut gratis under kvällen i Studion. Nevertheless, Faith is in the Air är det tredje och avslutande projektet i samarbetet mellan CuratorLab/Konstfack och Studion, Moderna Museet som pågått under våren 2010.

Formgivning av skriften: Konst & Teknik, Stockholm
Performance: Robin Watkins, Dublin
Diana Kaur är freelance curator, redaktör och producent.
Padraic E Moore är författare, konsthistoriker och curator.

I samarbete med CuratorLab/Konstfack

NATTEN – Erotik, Folköl och Melankoli

19 maj kl 20–20 maj kl 08

RAGNAR KJARTANSSONRagnar Kjartansson
Venedig 2009
Foto: Rafael Pinho

Performance med Ragnar Kjartansson
I Studion, ingång från sjösidan.
Fri entré. Bar

Speciellt för Studion på Moderna Museet har konstnären Ragnar Kjartansson skapat performancet Natten – Erotik, Folköl och Melankoli. Natten är en vaka, en evig vårnatt som genljuder av en och samma sång.

I ett vintrigt bergslandskap finns Ragnar Kjartansson med sin gitarr. Han dricker folköl och sjunger Bellmans epistel nr 72, Glimmande Nymf. Den visan får hans egen far att börja gråta varje gång han hör den eftersom den är så erotisk. Natten är ett performance och en enkel hyllning till den sorgsna, alkoholindränkta erotiken som finns i Stockholm.

Ragnar Kjartansson (född 1976 i Reykjavik) har en bred konstnärlig repertoar. Han arbetar med video, måleri, performance och är även musiker. 1997-2001 utbildade han sig till målare på Islands Konstakademi och 2000 studerade han på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Ragnar Kjartansson tillhör sin samtids mest intressanta unga konstnärer och har redan deltagit i en lång rad utställningar internationellt, varav flertalet separat. Bland de senare märks Venedigbiennalen 2009 (Islands paviljong), 2a Turintriennalen 2008 och Manifesta 8, 2008, med flera.

Uthållighet, melankoli och poetisk sorgsenhet i kombination med subtil humor återfinns ofta i Ragnar Kjartanssons performances. Han kastar sig handlöst mellan känslor av hopplöshet, undergång och livsglädje på ett sätt som bara en nordbo helt kan förstå. Den romantiska bilden av konstnären, den gränslösa och sökande/lidande idealisten finns där, samtidigt som han medvetet driver med den bilden. Kjartanssons performances innebär nästan alltid umbäranden för honom själv ¬- ofta tvingar han sig att upprepa samma handling gång på gång under en mycket lång tid. På Venedigbiennalen målade han varje dag ett nytt aktporträtt av sin vän konstnären Páll Haukur Björnsson i olja på duk, drack öl och rökte under paviljongens alla öppettider under hela biennalperioden från juni till november. Målningarna och ölflaskorna samlades på hög och blev en del av scenografin. Under hela perioden spelades ödesmättade musikstycken som Mozarts Requiem och Wagner oavbrutet på en grammofon i lokalen.

Studion är en plats för experimentell programverksamhet i Moderna Museet. Rörlig bild, digitalt baserad konst, performance, dans, ljudkonst och samtal har fyllt programmet sedan starten i september 2008. Ragnar Kjartanssons performance i Studion är initierat av Jonatan Habib Engqvist, Camilla Carlberg och Lena Malm som tillsammans startade verksamheten 2008. Jonatan Habib Engqvist är curator för en utställning med isländsk samtidskonst som visas i Sverige under 2010, i vilken Ragnar Kjartansson ingår med flera verk. Utställningen heter Nordens U-land – isländsk konst i kristid.

Regard: Subversive Actions in Normative Space

31 mars–2 maj 2010

Carsten Nicolai .raster gradient (2009)Foto: Hardijs-Ledins

Vernissage onsdag 31 mars kl 18-20
Performance av Rymdgymnasiet

Under våren 2010 samarbetar Studion med CuratorLab på Konstfack. Det andra projektet inom ramen för samarbetet är Regard: Subversive Actions in Normative Space.

Paneldebatt torsdag 29 april kl 18.00. Inbjudna gäster: Thomas Elovsson, Ingo Vetter med flera. Moderator: Aimar Arriola.

Regard: Subversive Actions in Normative Space är ett projekt som utgår från tanken att små handlingar kan leda till stora förändringar, och att kulturella utkanter – snarare än centrala – kan erbjuda kraftfulla iakttagelser, aktioner och reaktioner mot status quo.

Regard etablerar en dialog om konstens och det kreativa uttryckets roll i det offentliga rummet, framför allt som en motstånds- och förvandlingshandling. Projektet pekar på vikten av självstyre, utvecklingen av organisatoriska system inom informella arkitektoniska kontexter och normgivande miljöer som spelplatser för subversiv performance. Med fokus på arbeten av konstnären Miguel Benlloch (Spanien), konstnärskollektivet Heidelbergprojektet (USA), konstnären och arkitekten Hardijs Ledins (Lettland) och designkollektivet Unilabor (Brasilien), består projektet av dokument, filmer, fotografier och annat material. Konstnären Thomas Elovsson (Sverige) har bjudits in för att skapa ett unikt verk för utställningen.

Regard är sammansatt av Aimar Arriola (Spanien), Marina Noronha (Brasilien), Maija Rudovska (Lettland) och Alexa Griffith Winton (USA), samtliga vid CuratorLab/Konstfack. Grafisk design av Nino Biniashvili och Ludwig Haslberger

19 years och ett verktyg för att mäta makt Jon Brunberg

25 februari–21 mars 2010

19 years

Torsdag 25 februari kl 18-20 Öppning med samtal
Kl 18.15 presenterar Jon Brunberg 19 years och Maktverktyget under ett samtal med Catrin Lundqvist, curator, Moderna Museet och publiken. Bar och musik.

16 mars kl 18-19.30 Samtal: Makten över historien Programmet är ett samarbete mellan KKH, konst och arkitektur och MM. Baren är öppen 18-20. Apropå Lee Lozano och hennes plats i konsthistorien. Vem vinner och vem försvinner?
Dokument som maktutövning och dokumentär som fiktion. Vem avgör sanningshalten? Nya konstnärliga arbetsmetoder och redskap. Kan konstnären påta sig rollen av historieskrivare?

Medverkande:
Jon Brunberg, konstnär
Maria Lantz, konstnär, konstkritiker och lektor vid Kungliga Konsthögskolan
Dr Iris Müller-Westermann, intendent för internationell konst, Moderna Museet
Per Wirtén, journalist och författare
Samtalsledare: Catrin Lundqvist, intendent, Moderna Museet

Jon Brunbergs konst kretsar kring frågor om individuell, kollektiv och politisk makt. Han arbetar med digitala medier som blir till videosekvenser och Internetbaserade system och bilder. 19 years visar kollektiva manifestationer från 1989-2007 som punkter på en världskarta i en 30 sekunders lång loop. Konstverkets startpunkt sammanfaller med året då Berlinmuren föll. Tidigt samma år skakades den muslimska världen av Salman Rushdies Satansverserna som ledde till protestaktioner i bland annat Pakistan och Indien och under försommaren var Himmelska Fridens Torg i Beijing centrum för världens ögon. 19 Years presenterar i snabb takt händelser där flera tusen människor, under en och samma dag, deltagit i protestaktioner. Det handlar om i grunden fredliga uttryck, som ibland urartat till upplopp och statskupper.

Göteborgskravallerna 2001 är förstås representerade, och de ofantliga demonstrationer som ägde rum den 15 februari 2003 när västvärlden planerade att invadera Irak. Hela världen protesterade, men den 20 mars var kriget ändå ett faktum. Det kan tyckas som om en del andra händelser har gått obemärkt förbi, även om de har haft stor betydelse på ort och ställe. Som exempel kan nämnas att efter demonstrationerna på Himmelska Fridens Torg 1989, lade de kinesiska myndigheterna locket på. Trots att fredliga manifestationer fortsatte, kom de inte till världens kännedom och hamnade därför aldrig i de nyhetsmedia som varit Jon Brunbergs källmaterial.

Om du vill veta mer om hans urvalsprinciper och arbetsmetod se www.jonbrunberg.com

Maktverktyget är ett Internetbaserat konstverk där du kan mäta din individuella makt. Verket är processinriktat och befinner sig i ständig utveckling. Inför presentationen i Studion har Jon Brunberg vässat verktyget på nytt för att möta individers ställningstagande om sin egen makt. Vad är makt? Och hur mäktig är just du? Med Maktverktyget mäter du din makt gentemot andra och ser var på maktskalan du befinner dig. Frågeställningar om individuell makt är en relativt ny företeelse, kopplade till idéer om individ kontra kollektiv, representativa för vår tid. Vem bestämmer vem som har makt? Går makt att mäta? Metafysiska frågeställningar dyker upp när du börjar bearbeta verktygets frågeformulär.

Gå in på www.maktverktyg.com

Jon Brunberg är född 1964 i Stockholm, där han också bor och arbetar. Han är utbildad vid Konstfack mellan åren 1991-96 och vidareutbildad på videoavdelningen vid Kungliga Konsthögskolan 1996-97.

Våren 2010 samarbetar Studion med CuratorLab, Konstfacks internationella curatorprogram, som har fått lämna in förslag på programverksamhet. Några förslag har valts ut av Moderna Museets Camilla Carlberg och Lena Malm samt CuratorLabs Renée Padt för genomförande på plats i Studion. Studion vill erbjuda en plattform till skickliga men ännu inte så etablerade aktörer. Genom samarbetet med CuratorLab erbjuds nu curatorer en plattform samtidigt som vår publik får ta del av CuratorLabs globala nätverk med deltagare från bland annat USA, Brasilien, Irland och Lettland.

Interference

28 januari–21 februari 2010

Carsten Nicolai .raster gradient (2009)Carsten Nicolai
.raster gradient, 2009
Courtesy Galerie EIGEN+ART
Leipzig/Berlin and PaceWildenstein

Öppning 28 januari kl 18-20 Performance kl 18.30 med CM von Hausswolff.

Interference presenterar ljudinspelningar, projektioner, performance samt tryckt material av konstnärer som uttalat undersöker hur ljud, arkitektur och sociala miljöer påverkar varandra.

Konstnärer: Carl Michael von Hausswolff, Ultra-red, Support Structure: Céline Condorelli & Gavin Wade, Il Faut, Freq_Out Orchestra, Mika Tajima, Carsten Nicolai, Brandon LaBelle, Jacob Kirkegaard, Mattin, Kirsten Reese, Cédrick Eymenier, Miki Yui, Liam Gillick, Henrik Plenge Jakobsen, Sébastien Roux, Christina Kubisch och Henrik Andersson.

Interference som sammanställts av Michael Capio och Tina Hanssen. Michael Capio är en frilanskritiker och curator bosatt i New York. Han är en av redaktörerna till Farimani, en konstnärspublikation baserad i New York. Tina Hanssen är frilanscurator och doktorand vid Högskolan i Lillehammar.

Mer om programmet