Wilhelm Freddie, Sex-Paralysappeal, 1936 © Wilhelm Freddie Bildupphovsrätt 2023

Surrealismen i Norden

Symposium

5.5 2023 – 6.5 2023

Stockholm

Vilket inflytande fick surrealismen för konsten i Norden? Under två dagar samlas ledande forskare och curatorer på Moderna Museet för att diskutera surrealismens olika uttryck, roller och betydelser i Nordens konstliv och historia. Hör dem utforska tendenser och nya perspektiv på konstnärer, författare, samlare och utställningar.

Vad har surrealismen haft för betydelse i Norden? När introducerades surrealismen och hur har den tagit sig uttryck? Hur har mottagandet av surrealismen sett ut och vad har den spelat för roll i olika nationella sammanhang?

I symposiet ”Surrealismen i Norden” ger forskare och curatorer en rad olika svar på frågorna. Lyssna till presentationer om ämnen som sträcker sig från den Paris-baserade konstnären Greta Knutson-Tzara, över situationister som närmar sig surrealismen, till collage och serier. Surrealismen i Norden visar sig vara ett rikt och mångsidigt fenomen med överraskande livskraft.

I 1930-talets Danmark samlades surrealistiskt intresserade konstnärer kring tidskriften Linien, och utställningen ”Kubisme=Surrealisme” (1935) förde den internationella surrealismen till Köpenhamn. I 1930-talets Sverige blev Halmstadgruppen uppmärksammade och fick internationellt genomslag. Bland senare surrealistiska initiativ finns konstnärsgruppen imaginisterna från sent 1940-tal, och surrealistgruppen i Stockholm som bildades i mitten av 1980-talet.

På Island fick surrealismen fäste först på 1960-talet och ett årtionde senare radikaliserades den av de unga medlemmarna i Medúsa-gruppen. I Norge och Finland har surrealismen aldrig tagit form som en rörelse, men däremot verkat som influens på en rad olika poeter och konstnärer. ”Surrealismen i Norden” utforskar dessa tendenser och presenterar nya perspektiv på konstnärer, författare, samlare och utställningar.

Symposiet organiseras av Andrea Kollnitz, institutionen för kultur och estetik, och Kristoffer Noheden, institutionen för mediestudier (Stockholms universitet) och genomförs i samarbete med Moderna Museet med stöd från Vetenskapsrådet.