Group 2
Evert Lundquist

Evert Lundquist, 1961 © Foto: KG Kristoffersson

Biografi Evert Lundquist

Evert Lundquist föddes den 17 juli 1904 och växte upp i Stockholm. Han började tidigt ägna sig åt måleri, bland annat under resor till Frankrike. 1924 påbörjade han studier på Carl Wilhelmsons målarskola och året därpå antogs han till Kungl. Konsthögskolan.

Efter flera års studier, som vid flera tillfällen avbröts av depressiva tillstånd främst under de mörka höstarna, debuterade Lundquist 1934 på Konstnärshuset. Några år senare lärde han känna konstnären Ebba Reutercrona och de gifte sig sommaren 1943, under flera år bodde de i Saltsjö-Duvnäs där Lundquist genom vännen och kollegan Olle Nyman hade ateljé.

Den retrospektiva utställningen på Konstakademien 1944 blev Evert Lundquists publika genombrott, med goda recensioner i pressen, och under decennierna som följde ställde han kontinuerligt ut i Stockholm och på olika platser i Sverige. 1947 föddes tvillingarna Hybner och Emanuel – Hymme och Manne. Efter olika tillfälliga ateljélösningar fick Lundquist tillgång till en ateljé i Kanton på Drottningholm hösten 1953. I denna miljö levde och arbetade han fram till sin död. Idag är hans ateljé ett bevarat museum. Lundquist bodde i ateljén under långa perioder och var delvis isolerad från sin familj som bodde kvar i en lägenhet i Nacka. Först i samband med att en bostad blev tillgänglig nära ateljén 1957 flyttade hustrun och de två sönerna efter. En personlig tragedi inträffade åtta år senare då Hymme spårlöst försvann.

I slutet av 1950-talet och i början av 1960-talet ställde Lundquist också ut internationellt och deltog bland annat i biennalen i Sao Paulo 1957, Guggenheim International Award i New York 1964 och Dunn International på Beaverbrook Art Gallery i Kanada och på Tate i London – en utställning som var menad att ge svar på vilka som var världens etthundra bästa levande konstnärer.

Även hans galleriutställningar i London mötte god kritik, verk förvärvades av flera museer, men Lundquist bestämde sig för att dra sig tillbaka från den internationella konstmarknadens värld. Han visades fortsättningsvis främst i grupputställningar. 1974 organiserade Ulf Linde en retrospektiv utställning på Moderna Museet. Då summerades det fem decennier långa och mångsidiga konstnärskapet. Från början av 1980-talet försämrades Lundquists syn och han målade allt färre verk. Den sista målningen är daterad 1989. Under alla sina år dokumenterade han sitt liv och skapande på ett detaljerat och noggrant sätt. Utifrån levnadsanteckningarna gavs 1984 hans självbiografi Ur ett målarliv ut. Evert Lundquist avled den 4 november 1994.

1904 Född i Stockholm den 17 juli, son till Ernst Lundquist och Olga Björk.

1921 Avbryter skolan och reser till Tyskland, går på internat utanför Dresden och får bland annat undervisning i teckning.

1923 Realskolexamen som privatist.

1924 Börjar i Carl Wilhelmsons målarskola den 15 januari.

1924 Går i april i Berggrens målarskola. Reser i maj till Wimereux, Frankrike, elev hos konstnären Jean Cottenet; första försök i oljemåleri i Neyrolles. Går i Academie Julian i Paris under hösten.

1925 Kommer i maj tillbaka till Sverige. I augusti tillbaka till Berggrens målarskola, en månad förberedande. Antas till Konstakademien i september, lärare är Carl Wilhelmson.

1926 Byter under hösten till den dekorativa skolan inom akademien, lärare är Olle Hjortzberg.

1927 Värnplikt vid Rosenbergs skjutkompani.

1929 Under hösten hamnar han i en depression och uppsöker vilohem på Lidingö; det är en av de första depressiva perioderna som återkommer med jämna mellanrum under åren, främst om hösten.

1931 Sista våren på akademien, upplever tomrum efter Wilhelmsons bortgång. I maj till Paris och Frankrike i 9 månader.

1934 I maj debututställning i Konstnärshuset.

1937 Midsommar på Utö där han lär känna Ebba Reutercrona.

1939 Arbetar i vindsateljé på Tegnérgatan. Efter sommaren hyr han Olle Nymans ateljé på Sturegatan 56.

1942 Förlovar sig med Ebba Reutercrona. Sommarateljé via Olle Nyman i Övre Gården i Saltsjö-Duvnäs.

1943 I februari flyttar Lundquist och Ebba Reutercrona ihop i Saltsjö-Duvnäs. De gifter sig den 31 juli.

1944 Retrospektiv på Konstakademien.

1947 Den 6 februari föds tvillingarna Hybner (Hymme) och Emanuel (Manne).

1948 I november påbörjar familjen en resa till Sicilien som varar till april 1949.

1950 Tillfällig ateljé i Trosa.

1953 Familjen tvingas flytta från Saltsjö-Duvnäs. I oktober flyttar han in i transformatorhuset i Kanton, Drottningholm, och inreder ny ateljé; hustru och barn bor i Nacka. Lär genom Torsten Renqvist känna den engelske konstnären Cliff Holden som blir en viktig länk till England.

1954 Sommar i Skellefteå för att sätta en mosaik.

1957 Tre verk förstörs vid en eldsvåda på ett fartyg som är på väg till biennalen i São Paulo, Brasilien.

1958 Familjen bosätter sig på Drottningholm.

1959–60 Lärare vid Gerlesborgskolan, två somrar i Bohuslän och om söndagar under vintern i Stockholm.

1960 Blir lärare i måleri vid Konsthögskolan på hösten, ett uppdrag som varar i 10 år.

1965 Sonen Hymme försvinner spårlöst den 29 juli.

1974 Retrospektiv på Moderna Museet, Stockholm.

1980 Ställer ut på Thielska galleriet tillsammans med hustrun Ebba Reutercrona.

1980-tal Synen försämras gradvis.

1984 Självbiografin Ur ett målarliv publiceras.

1990 De sista verken dateras.

1994 Evert Lundquist avlider den 4 november.

Mer om utställningen