Timezonetype

Detanico Lain, Timezonetype, 2017 © Detanico Lain

Manipulera världen

Aktivera Öyvind Fahlström

21.10 2017 – 21.1 2018

Stockholm

Öyvind Fahlström uppmanade till att manipulera världen 1964. Vad betyder det för konstnärer idag, i en tid av alternativ fakta, relativa sanningar och fragmenterade berättelser?

Är världen en spelplan?

I en utställning som tar över museets båda våningsplan prövar 28 svenska och internationella konstnärer Öyvind Fahlströms idéer om manipulation och teatralitet. Fahlström (född 1928 i São Paulo, död 1976 i Stockholm) var en av 1900-talets mest innovativa och mångsidiga konstnärer. När han utvecklade en serie målningar med flyttbara delar på 1960-talet var tanken inte bara att göra målningens innehåll rörligt. Verken uttryckte också ett förhållningssätt till samhälle och politik. Fahlström var del av en tidsanda som ville göra upp med de statiska och auktoritära berättelserna. Han ville visa att världen kan vara manipulerbar för alla, att den får sin form genom deltagande och spel.

Den här utställningen frågar sig hur konstens manipulativa möjligheter ser ut idag. Fyra historiska verk av Fahlström utgör spelplan för utställningen som utspelar sig i tre zoner: den stora utställningssalen på entréplan, de utrymmen som förbinder entrén och de båda våningsplanen samt utställningssalarna på nedre plan.

Filmer om konstverken med de medverkande konstnärerna

Curator Fredrik Liew och flera av de medverkande konstnärerna berättar om verken i utställningen.

Det teatrala i rörelse på plan 4

På entréplan visas World Trade Monopoly (B, Large) och Dr Schweitzers sista uppdrag (Öyvind Fahlström, 1970 resp. 1964-66), det senare är en stor installation som samlar information och bilder i fragment som sätts ihop till en helhet i en scenografisk gestaltning. Verkets form påminner om brickor som distribuerats på en yta och där fakta, fiktion och irrationalitet blandas i en berättelse med ett öppet slut. På liknande sätt söker denna del av utställningen sätta det teatrala i rörelse och frågar hur spekulativa iscensättningar kan manipulera världen. Dr Schweitzers sista uppdrag har fått sitt namn efter den tysk-franska teologen Albert Schweitzer, vars missionärsarbete inom medicin i Afrika placerar verket i en postkolonial diskurs. Flera verk på våningsplanet knyter an till tankar om maktrelationer och historieskrivning.

Handlingar i det offentliga rummet mellan våningsplanen

I trappan mellan våningsplanen är Mao-Hope March (Öyvind Fahlström, 1966) tematisk utgångspunkt. Verket är baserat på en händelse där konstnären arrangerade en demonstration i New York. Demonstranterna bar plakat med porträtt av den folkkära amerikanske komikern Bob Hope, förutom en som bar ett porträtt på Mao Zedong. Utan ytterligare information eller kommentarer lät Fahlström demonstrationståget marschera längs gatorna i staden. I tillägg anlitade han en radioreporter som intervjuade folk längs gatorna om vad som pågick och dessutom lät dem svara på frågan om de var lyckliga. Inspelningen bildar ljudspåret till videon.

Mao-Hope March fungerar som katalysator för verk som griper griper in i och aktiverar händelser i det offentliga rummet; gator och torg såväl som det rum vi delar som besökare på museet.

Världsbanken blir centrum för en dold zon på plan 2

I de fönsterlösa utställningssalarna på det undre våningsplanet utgör en iscensatt depot av guldtackor (Öyvind Fahlström, Världsbanken, 1971) centrum för en berättelse om jordens fördelningar av pengar och makt. Berättelsen tas vidare med samtida verk som diskuterar produktionsförhållanden, arbete och utvinning av naturresurser. Genom Fahlströms installation etableras denna del av utställningen som en dold zon med berättelser och påståenden om det som är underliggande, gömt, glömt eller skyddat från allmän insyn.

Konstnärer i utställningen

Lawrence Abu Hamdan, Rossella Biscotti, Juan Castillo, Aslı Çavuşoğlu, Kajsa Dahlberg, Detanico Lain, Economic Space Agency, Róza El-Hassan, Harun Farocki, Öyvind Fahlström, Goldin+Senneby, Núria Güell , Candice Lin, Jill Magid, Ibrahim Mahama, Nicholas Mangan, Sirous Namazi, Rivane Neuenschwander, Otobong Nkanga, Sondra Perry, Pratchaya Phinthong, Katarina Pirak Sikku, Natascha Sadr Haghighian , Jonas Staal, Hito Steyerl, Hanan Hilwé i samarbete med Walid Raad, Thu Van Tran, Alexander Vaindorf, Wermke/Leinkauf.

Curator: Fredrik Liew med Goldin+Senneby

Utställningen visas på plan 4 och 2

Karta över Moderna Museet
Karta över Moderna Museet

Bilder

Factory of the Sun
Hito Steyerl, Factory of the Sun (Solfabriken), 2015 Foto: courtesy of the artist and Andrew Kreps Gallery, New York © Hito Steyerl
Installationsbild Manipulera världen – Aktivera Öyvind Fahlström, Moderna Museet 2017
Installationsbild Manipulera världen – Aktivera Öyvind Fahlström, Moderna Museet 2017. Hito Steyerl, Factory of the Sun, 2015 © Hito Steyerl. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet
Failed States
Jill Magid, Failed States (detalj), 2012 Foto: Erica Nix © Jill Magid
Installationsbild Manipulera världen – Aktivera Öyvind Fahlström, Moderna Museet 2017
Installationsbild Manipulera världen – Aktivera Öyvind Fahlström, Moderna Museet 2017. Jill Magid, Failed States, 2012 © Jill Magid. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Mer om utställningen