Installationsbild Manipulera världen – Aktivera Öyvind Fahlström, Moderna Museet 2017

Installationsbild Manipulera världen – Aktivera Öyvind Fahlström, Moderna Museet 2017. Candice Lin, System for a Stain, 2016 © Candice Lin. Rósa El-Hassan, How to Proceed? Human Collective 2017 © Rósa El-Hassan. Thu Van Tran, Penetrable, 2017 © Thu Van Tran. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Konstverk och konstnärer i Manipulera världen

I utställningen möter du 28 svenska och internationella konstnärer som prövar Öyvind Fahlströms idéer om manipulation och teatralitet. Vad betyder det för konstnärer idag? Här kan du läsa korta texter om de medverkande konstnärerna och konstverken.

Filmer om konstverken med de medverkande konstnärerna

Konstnärerna berättar om sina verk i utställningen.

Om de medverkande konstnären och konstverken

Installationsbild Manipulera världen – Aktivera Öyvind Fahlström, Moderna Museet 2017
Installationsbild Manipulera världen – Aktivera Öyvind Fahlström, Moderna Museet 2017. Lawrence Abu Hamdan, Earshot, 2016 © Lawrence Abu Hamdan. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Lawrence Abu Hamdan

Född 1985, Jordanien/Tyskland
Earshot/Hörhåll, 2016

Två unga civila palestinier, Nadeem Nawara och Mohammad Mahmoud Odeh Abu Daher, sköts ihjäl av israelisk militär på Västbanken 2014. Lawrence Abu Hamdan har analyserat ljudet från skotten. Undersökningen visar att skarp ammunition använts, inte gummikulor som Israel påstod. Nyheten fick stor spridning i internationell media, och informationen togs även upp i den amerikanska kongressen under argumentet att Israel brutit mot vapenavtalet med USA. Abu Hamdans installation reflekterar över de politiska dimensioner som ljud respektive tystnad kan rymma.

Mer om Lawrence Abu Hamdan: http://lawrenceabuhamdan.com/

Rossella Biscotti

Född 1978, Italien/Nederländerna
The Heads in Question/Huvudena i fråga, 2015

Inför Världsutställningen i Rom 1942 projekterade Italiens diktator Benito Mussolini den fascistiska stadsdelen EUR i södra Rom. Utställningen ställdes in på grund av andra världskriget men EUR färdigställdes på 1960-talet. 2009 upptäckte Rossella Biscotti att fem bronshuvuden föreställande Mussolini och kung Vittorio Emanuele III fanns bevarade i en källare på området, beställda för världsutställningen men aldrig visade. Av dessa huvuden har Rossella Biscotti gjort gjutformar och på så sätt inverteras skulpturernas form och beställningen av monumenten.

Mer om Rossella Biscotti: https://www.mor-charpentier.com/artist/rossella-biscotti/

Installationsbild Manipulera världen – Aktivera Öyvind Fahlström, Moderna Museet 2017
Installationsbild Manipulera världen – Aktivera Öyvind Fahlström, Moderna Museet 2017. Rossella Biscotti, Le Teste in Oggetto, 2015 © Rossella Biscotti. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet
Installationsbild Manipulera världen – Aktivera Öyvind Fahlström, Moderna Museet 2017
Installationsbild Manipulera världen – Aktivera Öyvind Fahlström, Moderna Museet 2017. Juan Castillo, Another Day, 2014–2017 © Juan Castillo/Bildupphovsrätt 2017. Candice Lin, System for a Stain, 2016 © Candice Lin. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Juan Castillo

Född 1952, Chile/Sverige
Another Day/En annan dag, 2014–17

Mellan 1979 och 1983 ingick Juan Castillo i det chilenska konstnärskollektivet C.A.D.A. som han var med och grundade. Gruppen arbetade med konceptkonst som belyste och ifrågasatte det chilenska samhället under Pinochets diktatur, ofta i form av performance och sociala interventioner. I En annan dag skriver han frasen ”Te devuelvo tu imagen” (jag ger dig din bild åter) på en tygskärm placerad i det chilenska landskapet innan skärmen sätts i brand.

Mer om Juan Castillo:
http://juancastillo.net/bio.php
http://galeriaisabelaninat.cl/artista/juan-castillo/

A Few Hours after the Revolution. Neonskylt efter grafitti i Istanbul. Ordet devrim – revolution – skrivet av oppositionella och därefter manipulerat till oläslighet av regimtrogna.
Aslı Çavuşoğlu, A Few Hours after the Revolution, 2011 Neonskylt efter graffiti i Istanbul. Ordet "devrim" – revolution – skrivet av oppositionella och därefter manipulerat till oläslighet av regimtrogna. © Aslı Çavuşoğlu

Asli Çavusoglu

Född 1982, Turkiet
A Few Hours After the Revolution/Några timmar efter revolutionen, 2010

Ordet devrim – revolution – skrivs ofta som gatugraffiti av vänsteraktivister i Turkiet. Men nationalister har tagit för vana att snabbt addera streck och linjer runt bokstäverna för att göra graffitin abstrakt och oläsbar. En handling följs av en mothandling. I det här verket har konstnären gjort en reproduktion av den modifierade graffitin i form av en neonskylt.

Mer om Aslı Çavuşoğlu: http://aslicavusoglu.info/

Kajsa Dahlberg

Född 1973, Sverige/Norge
Female Fist/Kvinnas näve, 2005–08

En aktivist i Köpenhamns feministiska queer-gemenskap berättar om produktionen av en lesbisk porrfilm. Kajsa Dahlberg gör intervjun med kamerans linsskydd på – ett grepp som refererar till kollektiv som döljer sina ansikten och identiteter i syfte att istället bli synliga politiskt. Det som intresserade Dahlberg var att gruppens kamp mot förtryckande strukturer innebär att de definierar sig i negativa termer, såsom: Vi är inte anarkister. Att formulera vad man inte är, och inte anser sig tillhöra, ger möjlighet att producera motbilder till normerande berättelser förmedlade på bred medial front.

Mer om Kajsa Dahlberg:
http://kajsadahlberg.com/
http://www.kkh.se/en/kajsa-dahlberg/
http://www.parra-romero.com/artistas/kajsa.html

Installationsbild Manipulera världen – Aktivera Öyvind Fahlström, Moderna Museet 2017
Installationsbild Manipulera världen – Aktivera Öyvind Fahlström, Moderna Museet 2017. Detanico Lain, Timezonetype, 2017 © Detanico Lain. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Detanico Lain

Timezonetype, 2017

Detanico Lain har fått i uppdrag att göra ett ingrepp i kommunikationen av utställningen. Deras verk är ett typsnitt baserat på den amerikanska astronomen Nathaniel Bowditchs (1776–1838) system där jordens 24 tidzoner korresponderar med bokstäver i det latinska alfabetet, något som främst använts inom navigation. I typsnittet Timezonetype motsvarar en bokstav i alfabetet formen på en tidzon. Utställningens titel Manipulera världen skriven med Timezonetype på den stora väggen i entrén framstår därför som en manipulerad kartbild. Typsnittet används också för affischer och i digital kommunikation av utställningen.

Mer om Detanico Lain: http://detanicolain.com/

Economic Space Agency

Economic Space Conference, 2018

Economic Space Agency är ett så kallat startupföretag i San Francisco vars mål är att demokratisera finansvärlden. Deras innovationer inom kryptovalutor – det vill säga digitala valutor, som bitcoin – har liknats vid ett annat sätt att ockupera Wall Street. I sitt nätverk samlar de allt från post-marxistiska filosofer och människorättsaktivister till internetförnyare och ekonomiska anarkister. Economic Space Agency har bjudits in att forma en heldagskonferens som avslutning på utställningen.

Róza El-Hassan

Född 1966, Syrien/Ungern
How to Proceed? Human Collective/Gå vidare hur? Mänskligt kollektiv, 2017
Sphere Garden/Trädgård i sfär, 2017
Freedom Statue/Frihetsstaty, 2014
Breeze/Bris, 2014

”Hur gå vidare i en tid av humanitära katastrofer, rasism, organhandel, klimatförändringar…” är en grundläggande fråga för Róza El-Hassan. Hon vill uppmärksamma sådana svåra ämnen genom skulpturer och andra verk. Som hon själv utrycker det: ”Steg för steg la jag till färg och optimism och kärlek (Jag borde inte prata så sentimentalt… jag vet, men det är uppriktigt). Jag försökte föreställa mig positiv förändring, med startpunkt i en protest mot brott mot mänskligheten.”

Mer om Róza El-Hassan:
http://www.roza-el-hassan.hu/
www.syrianvoicesmediationandart.wordpress.com

Harun Farocki

1944–2014, Tjeckien/Tyskland
Watson is down (Serious Games I)/Watson är död (Riktiga spel I), 2010

Verket är del av en serie videoinstallationer där Harun Farocki utforskat kopplingarna mellan teknologi, politik och våld. Datasimulerade krigssituationer som utvecklats till populära videospel togs från början fram i övningssyfte inom militären. Krigsspelen används som arbetsredskap för utbildning, rekrytering och numera även som terapi. Farocki har filmat en militärövning i Kalifornien där fyra amerikanska marinkårssoldater simulerar uppdrag i Afghanistan.

Mer om Harun Farocki: http://www.harunfarocki.de/home.html

Öyvind Fahlström

1928–1976

Dr. Schweitzer’s Last Mission/ Dr Schweitzers sista uppdrag, 1964–66 Tempera på 8 metallådor, 10 utstansade figurer, 50 magnetiserade figurer i metall och vinyl/Tempera on 8 metal boxes, 10 cut-out boards, 50 magnetized metal and vinyl cut-outs

Memory list (For Dr.Schweitzer’s Last Mission)/Minneslista (till Dr Schweitzers sista uppdrag), 1964 Litografi på papper/Lithograph on paper Notes for Dr.Schweitzer‘s Last Mission B 1–2 /Anteckningar till Dr Schweitzers sista uppdrag B 1–2, 1966 Tempera och tusch på papper/ Tempera and India ink on paper

World Trade Monopoly (A, Small)/ Världshandelsmonopol (A, litet), 1970 Variabel målning. Akryl och tusch på magneter och vinyl/Variable painting. Acrylic and India ink on magnets and vinyl World Trade Monopoly (B, Large)/ Världshandelsmonopol (B, stort), 1970 Variabel målning. Akryl och tusch på magneter och vinyl/Variable painting. Acrylic and India ink on magnets and vinyl

Mao-Hope March, 1966 Sv/v, ljud, 16 mm-film/Black and white, sound, 16 mm film, 4:30 min

World Bank/Världsbanken, 1971 Akrylfärg och tusch på vinyl, bladguld på trä, plexiglas och sammet/Acrylic and India ink on vinyl, gold leaf on wood, plexiglass and velvet

Utställningen markerar kulmen för Moderna Museets projekt om konstnären Öyvind Fahlström i utställningar, publikationer, forskning och program 2014–2018. Titeln Manipulera världen är rubrik på en text som Fahlström skrev om sina variabla målningar i Art and Literature no. 3, 1964.

Mer om Öyvind Fahlström: http://www.fahlstrom.com/

Goldin+Senneby

Sedan 2004, Sverige
Zero Magic, 2016–17

I Zero Magic riskeras 10 % av intäkterna för varje entréavgift till utställningen i en så kallad blankningsattack på finansmarknaden. Genom att aktivt cirkulera information för att sänka värdet på ett börsnoterat företag möjliggör en sådan placering en potentiell vinst. Men pengarna kan lika gärna förloras om spekulationen slår fel. De fysiska entrébiljetterna innehåller information om placeringen och är ett kvitto på besökarens delaktighet i blankningsattacken. Resultatet av placeringen presenteras vid utställningens slut och en eventuell vinst tillfaller museet i en villkorad gåva.

Mer om Goldin+Senneby: http://www.goldinsenneby.com/gs/

Installationsbild Manipulera världen – Aktivera Öyvind Fahlström, Moderna Museet 2017
Installationsbild Manipulera världen – Aktivera Öyvind Fahlström, Moderna Museet 2017. Núria Güell, Intervención #1, 2012 © Núria Güell. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Núria Güell

Född 1981, Spanien
Intervención #1/Intervention #1, 2012

Efter att en spansk bank vräkt boende som inte kunnat betala sina lån köpte banken fastigheterna på exekutiv auktion för 50% av det uppskattade värdet. I Intervention # 1 startade Nüria Güell ett kooperativ där en av de vräkta, som var murare, anställdes för att demontera ytterdörrar i de aktuella fastigheterna. I Spanien råder straffrihet för ockupation av en bostad utan ytterdörr. Genom juridiska konstruktioner som liknar de bankerna använde sig av vid förvärvandet av fastigheterna skyddades den anställde muraren från åtal.

Mer om Núria Güell:
http://www.nuriaguell.net/
http://www.adngaleria.com/web/pag/fitxa_img.asp?i=543&o=4&la=en

Installationsbild Manipulera världen – Aktivera Öyvind Fahlström, Moderna Museet 2017
Installationsbild Manipulera världen – Aktivera Öyvind Fahlström, Moderna Museet 2017. Candice Lin, System for a Stain, 2016 © Candice Lin. Rósa El-Hassan, How to Proceed? Human Collective 2017 © Rósa El-Hassan. Thu Van Tran, Penetrable, 2017 © Thu Van Tran. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Candice Lin

Född 1979, USA
System for a Stain/System för en fläck, 2016

I det här verket kokas, destilleras och färgas en vätska som pumpas genom ett rör runt utställningen till ett falskt marmorgolv där det bildar en blodliknande fläck. Destillatorn och fläcken är separerade från varandra så de inte kan betraktas samtidigt. Vätskan innehåller socker, te och koschenill, klassiska koloniala råvaror. I maskinen används en statyett av den skotske botanisten Robert Fortune (1812–1880) som sil. Fortune engagerades av det brittiska Ostindiska kompaniet för industrispionage av Kinas åtråvärda te-växt.

Mer om Candice Lin:
http://ghebaly.com/work/candicelin/
http://www.quadradoazul.pt/en/qa/artist/candice/
https://www.gasworks.org.uk/exhibitions/candice-lin-a-body-reduced-to-brilliant-colour-2016-09-22/
https://www.gasworks.org.uk/2016/09/22/Candice_Lin_Exhibition_Handout.pdf

Installationsbild Manipulera världen – Aktivera Öyvind Fahlström, Moderna Museet 2017
Installationsbild Manipulera världen – Aktivera Öyvind Fahlström, Moderna Museet 2017. Jill Magid, Failed States, 2012 © Jill Magid. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Jill Magid

Född 1973, USA
Failed States/Statsförfall, 2011–12

Då Houston-bon Fausto Cardenas sköt sex pistolskott i luften på trappan till Texas kongressbyggnad i Austin 2010, passerade Jill Magid genom byggnaden när hon forskade om prickskyttar och övervakningssystem. Hon bevittnade händelsen och intervjuades av reportrar. Därefter följde Magid anklagelserna mot Fausto, som misstänktes för terrorbrott. Det hela slutade i en uppgörelse där Fausto skrev på ett avtal om tystnadsplikt. Händelsen förblev höljd i dunkel och är utgångspunkt för ett verk där konstnärens skottsäkra bil och referenser till Goethes Faust vävs ihop med personliga och offentliga utsagor.

Mer om Jill Magid:
http://www.jillmagid.com/
http://www.labor.org.mx/en/artists/jill-magid/
http://untilthen.fr/artistes/jill-magid/oeuvres/

Ibrahim Mahama

Född 1987, Ghana
Location/Plats, 2016–17

Verket består av jutesäckar som vanligen transporterar exportvaror från Ghana. Ibrahim Mahama byter till sig dessa använda säckar genom att erbjuda handlarna nya. Som ett stort måleriskt collage på väggarna i museet bär säckarna vittnesbörd om handelsvägar och arbetsvillkor. Verket kan sägas bearbeta det värdesystem som postkolonial kapitalistisk ekonomi utgör.

Mer om Ibrahim Mahama:
https://www.apollo-magazine.com/ibrahim-mahama-apollo-40-under-40-global-the-artists/
http://whitecube.com/artists/ibrahim_mahama/

Nicholas Mangan

Född 1979, Australien
Limits to Growth/Gränser för tillväxt, 2016

Installationen består av två delar. En datoriserad ”gruva” som genererar den digitala valutan bitcoin och en skrivare för fotografiska bilder, placerad i ett annat rum. När gruvan genererat tillräckligt ekonomiskt värde för att bekosta utskriften av en bild så trycker skrivaren ut ett fotografi av en yapsten. Sådana kalkstenar från ön Yap i Stilla havet fungerade som bytesmedel vid transaktioner för över 1000 år sen. Verket delar namn med en känd rapport från 1972 beställd av tankesmedjan Club of Rome, som varnade för effekterna av ohämmad tillväxt.

Mer om Nicholas Mangan: http://www.nicholasmangan.com/

Sirous Namazi

Född 1970, Iran/Sverige
Chandelier/Sink/Refrigerator/Stairs
Ljuskrona/Handfat/Kylskåp/Trappa, 2014
From the series/Från serien Twelve Thirty

Sirous Namazis hem i Iran plundrades och ödelades när han var barn som en följd av regimens förföljelse av minoritetsreligionen Bahai. Familjen flydde till Sverige och lever här sedan dess. I verket reflekterar Namazi över händelsen, minnets natur och funktion och över hemmet som plats. Skulpturerna är rekonstruktioner av föremål som förstördes och är gjorda utifrån hans familjemedlemmars minnen och några få sparade fotografier.

Mer om Sirous Namazi:
http://www.sirousnamazi.com/
http://www.nordenhake.com/php/artist.php?RefID=43

Chandelier
Sirous Namazi, Chandelier, 2014 Foto: Carl Henrik Tillberg © Sirous Namazi / Bildupphovsrätt 2017

Rivane Neuenschwander

Född 1967, Brasilien
Untitled (Vernacular Furniture) Sweden/
Utan titel (Allmogemöbler) Sverige, 2012

Möblerna i museets kaffebar och i utställningens läsplatser är gjorda av Rivane Neuenschwander i samarbete med Nyckelviksskolan och Birger Lipinski & Laercio Redondo. Projektet började med Neuenschwanders möte med samlingen av allmogemöbler på Skansen i Stockholm. Möblerna har sedan passerat Nyckelviksskolans elevers visioner om plats, globalisering, nutid och historiskt arv. Deras omtolkning av svensk folklore kan relateras till den kulturella rörelse i Brasilien som kallas Antropofagia (kannibalism). Att manipulera andra kulturer framställdes där som en styrka i förhållande till postkolonial europeisk dominans.

Untitled (Vernacular Furniture)
Rivane Neuenschwander, Untitled (Vernacular Furniture), 2012 © Rivane Neuenschwander. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet
Installationsbild Manipulera världen – Aktivera Öyvind Fahlström, Moderna Museet 2017
Installationsbild Manipulera världen – Aktivera Öyvind Fahlström, Moderna Museet 2017. Otobong Nkanga, Carved to Flow, 2017 © Otobong Nkanga. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Otobong Nkanga

Född 1974, Nigeria/Belgien
Carved to Flow/Skurna för ett flöde, 2017

O8 Black Stone, en kallpressad tvål gjord av Otobong Nkanga, tillverkas av smör och oljor från platser kring Medelhavet, Mellanöstern, Nord- och Västafrika. Den innehåller träkol som kväver alla andra ingrediensers lukt och ger tvålen dess svarta färg. Tvålen har producerats i Aten och Kalamata och såldes i Kassel under documenta 14. I Stockholm tar verket formen av 5000 tvålar som transporterats från Kalamata och hit där de lagrats på utställningens nedre plan och säljs i en särskilt utformad försäljningsdisk. Med tiden kommer den fysiska delen av konstverket att lösas upp och försvinna.

Mer om Otobong Nkanga:
http://www.otobongnkanga.com/
http://www.carvedtoflow.com/

Sondra Perry

Född 1986, USA
Wet and Wavy Looks – Typhon coming on for a Three Monitor Workstation/
Vått och vågigt – Tyfon nalkas för arbetsstation med tre skärmar, 2016
Graft and Ash for a Three Monitor Workstation/
Transplantat och aska för arbetsstation med tre skärmar, 2016

I Sondra Perrys Wet and Wavy Looks […] är videon en närläsning av J. M. W. Turners målning Slavers Throwing Overboard the Dead and Dying, Typhoon coming on (1840) med en ultra-rapid sampling av Missy Elliots The Rain (Supa Dupa Fly) (1997) som betraktas från en roddmaskin. I Graft and Ash […] är de tre videoskärmarna fästa vid en motionscykel. Konstnärens avatar vederlägger den så kallade ”just world-hypotesen”, idén om en sorts universell eller kosmisk rättvisa. Ljudspåret består av meditationsmusik från Youtube.

Mer om Sondra Perry: http://sondraperry.com/

Installationsbild Manipulera världen – Aktivera Öyvind Fahlström, Moderna Museet 2017
Installationsbild Manipulera världen – Aktivera Öyvind Fahlström, Moderna Museet 2017. Pratchaya Phinthong, Not All Safes are Safe, (Gunnebo) och An Average Thai Berry Picker's Income, 2010 © Pratchaya Phinthong. Ibrahim Mahama, Location, 2016–17 © Ibrahim Mahama. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Pratchaya Phinthong

Född 1974, Thailand
An Average Thai Berry Picker’s Income/En genomsnittlig thailändsk bärplockares inkomst, 2010
Give More Than You Take/Ge mer än du tar, 2010
549 kg (poster)/549 kg (affisch), 2017

Genom migrantarbetare från Thailand fick Pratchaya Phinthong inblick i arbetssituationen för bärplockare i norra Sverige. Följande år åkte han själv dit och plockade 549 kilo bär under två månader mot en lön på 2513 kronor. Arbetsgivaren betalade arbetarna kontant ur ett kassaskåp. Phinthongs arbetskamrater som stannade ännu en månad lurades på sin betalning; arbetsgivaren lämnade platsen innan dem och lämnade kassaskåpet öppet och tömt. Detta gav upphov till en nygjord affisch, tryckt i det antal exemplar som motsvarar bärens vikt. Här visas också ett jakttorn som Phinthong och hans landsmän sågade ned.

Mer om Pratchaya Phinthong:
http://www.givemorethanyoutake.net/
http://messysky-blog.tumblr.com
http://www.gbagency.fr/en/49/Pratchaya-Phinthong/

Installationsbild Manipulera världen – Aktivera Öyvind Fahlström, Moderna Museet 2017
Installationsbild Manipulera världen – Aktivera Öyvind Fahlström, Moderna Museet 2017. Pratchaya Phinthong, Give More Than You Take, 2010 © Pratchaya Phinthong. Katarina Pirak Sikku, Gallók – Kallak, 2013 © Katarina Pirak Sikku. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Katarina Pirak Sikku

Född 1965, Sápmi/Sverige
Gállok-Kallak, 2013

När provsprängningar för mineralutvinning genomfördes i Gállok/Kallak utanför Jokkmokk i norra Sverige 2013, väcktes protester i trakten. Katarina Pirak Sikku deltog i dessa demonstrationer. Vid ett av polisens ingripanden lade hon ut stora vita markdukar framför demonstranterna. När poliser, demonstranter, åklagare och företrädare för gruvbolaget gick och körde över ytan dokumenterades deras spår. Duken har på så sätt blivit ett samtida frottage som bär minnet av naturen under mark och händelserna ovan: ett ”markens vittnesmål”.

Installationsbild Manipulera världen – Aktivera Öyvind Fahlström, Moderna Museet 2017
Installationsbild Manipulera världen – Aktivera Öyvind Fahlström, Moderna Museet 2017. Natascha Sadr Haghighian, unternehmen:bermuda, 2000/2012 © Natascha Sadr Haghighian. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Natascha Sadr Haghighian

Född 1968, Tyskland
unternehmen:bermuda/Företag: Bermuda, 2000/12

2000 nominerades Natascha Sadr Haghighian till ett konstpris som delas ut av ett tyskt industriförbund. Hon flyttade juryns ateljébesök till en busshållplats i stadsdelen Berlin Mitte, inuti en triangel som bildas av tre institutioner inom konst och vetenskap. Hon föreläste och gav anvisningar för en rad handlingar. Två ”hemliga agenter” dokumenterade situationen och förvandlade jurymedlemmarna till huvudrollsinnehavare i en gemensam performance. Dokumenten presenteras här tillsammans med en film som visar samband mellan Bermudatriangeln, Shakespeares Stormen, 1500-talsalkemisten John Dee och Michelangelo Antonionis film Blow-up – förstoringen (1966).

Mer om Natascha Sadr Haghighian: www.possest.de

Jonas Staal

Född 1981, Nederländerna
The Geert Wilders Works/Verken om Geert Wilders, 2005–08

Med början 2005 gjorde Jonas Staal en serie ingrepp i stadsrummet med fokus på den ultranationalistiske partiledaren Geert Wilders. Fotografier av Wilders tillsammans med blommor, nallar och tända ljus presenterades i stadsrummet utan vidare information. Tilltaget orsakade våldsamma kontroverser och Wilders stämde konstnären för att ha hotat hans liv. Staal frikändes av domstolen som ansåg att det inte gick att fastställa om ingreppen var hot eller hyllningar. Staal betraktar alla följande händelser som del av ett pågående performativt verk. I installationen ingår ett polisfotografi och en rättegångsteckning.

Mer om Jonas Staal:
http://www.jonasstaal.nl/

Jonas Staal, The Geert Wilders Works (Verken om Geert Wilders), 2005–2008 Foto: Anonym polisfotograf
© Jonas Staal
Installationsbild Manipulera världen – Aktivera Öyvind Fahlström, Moderna Museet 2017
Installationsbild Manipulera världen – Aktivera Öyvind Fahlström, Moderna Museet 2017. Hito Steyerl, Factory of the Sun, 2015 © Hito Steyerl. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Hito Steyerl

Född 1966, Tyskland
Factory of the Sun/Solfabriken, 2015

Berättelsen om unga arbetare i Factory of the Sun – vars rörelser omvandlas till artificiellt solsken – går genom Yulia. Hon är en dataspelsprogrammerare som migrerat från Sovjetunionen efter att familjen förföljts. Factory of the Sun “spelar dig”, säger hon varefter fakta och fiktion blandas med hennes egen biografi. Yulias bror har slagit igenom som koreograf och dansare till poplåtar på Youtube, och i Östasien har så kallade anime-karaktärer skapats utifrån hans rörelser. Dessa karaktärer har förmågan att böja ljus i ett kollektivt motstånd mot auktoritära regimer.

Installationsbild Manipulera världen – Aktivera Öyvind Fahlström, Moderna Museet 2017
Installationsbild Manipulera världen – Aktivera Öyvind Fahlström, Moderna Museet 2017. Hanan Hilwé med Walid Raad, Yet More Letters to the Reader, 2017 © Hanan Hilwé with Walid Raad. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Hanan Hilwé med Walid Raad

Född 1967, Libanon/USA
Yet More Letters to the Reader/Ännu fler brev till läsaren, 2017

Packlådorna i verket är målade av Hanan Hilwé. Som chefsintendent på Abu Dhabi Museum förvärvade hon Erich Maria Remarques och Paulette Goddards samling åt Sheikh Zayed på en auktion 1979. Schejken avskydde verken och Hilwé tvivlade själv på deras ”äkthet”. Hon försökte förgäves lämna tillbaka konstverken – men de återvände alltid på något mystiskt vis till magasinet i Abu Dhabi. När någon föreslog att verken kanske var vandöda började hon måla ”omvända magneter” eller ”spegelbilder” för att hålla dem borta. Det fungerade. Lådorna är kopior av de ursprungliga som av naturliga skäl är kvar i Abu Dhabi.

Mer om Walid Raad:
http://jalaltoufic.com/
http://theatlasgroup.org/
https://www.paulacoopergallery.com/artists/walid-raad/selected-works

Penetrable (Genomtränglig)
Thu Van Tran, Penetrable (Genomtränglig), 2017 Courtesy of the artist and Meessen De Clercq, Brussels. Foto: Courtesy of Thu Van Tran © Thu Van Tran

Thu Van Tran

Född 1979, Vietnam/Frankrike
Overly Forced Gestures (De Récolte à Révolte)/Alltför ansträngda gester (Från skörd till revolution), 2017
Penetrable/Genomtränglig, 2017
Red Rubber/Rött gummi, 2017

Thu Van Trans verk består av tre delar. De relaterar alla till gummi som en historiskt viktig råvara i den koloniala exploateringen av Vietnam. Den stora väggmålningen, gjord av gummi och ett kemiskt pigment, fläckar ned utställningsrummets vita vägg och breder ut sig till synes obegränsat. Den ena filmen som presenteras på målningen skildrar arbetare från en stor däcktillverkares plantage i Vietnam, den andra visar en serie av stelnade handgester som relaterar till dominans. Hevea-trädet, från vilket gummi utvinns, är monumentaliserat i avgjutningar.

Mer om Thu Van Tran: https://thuvantran.fr

In the Shadow of the Monument
Alexander Vaindorf, In the Shadow of the Monument (I skuggan av monumentet), 2009 Foto: Jean-Baptiste Beranger © Alexander Vaindorf

Alexander Vaindorf

Född 1965, Ukraina/Sverige
In the Shadow of the Monument/I skuggan av monumentet, 2009

1931 uppfördes Carl Milles (1875–1955) Flygar-monumentet för att hedra stupade aviatörer. Verket kröns av en örn slående lik det tyska nazistpartiets emblem som kom att börja användas 1935. Milles var en hängiven beundrare av Hitler och Mussolini. Monumentet har genom åren blivit mötesplats för flera generationer nazister. I sitt verk låter Vaindorf örnen tala och föra fram två förslag: en förflyttning av skulpturen från Karlaplan till Millesgården – upphovsmannens forna hem och ateljé – eller att en kopia uppförs, som med solen bakom sig skulle kasta en skugga över originalet.

Wermke/Leinkauf

Tyskland
Symbolic Threats/Symboliska hot, 2015

I hemlighet gjorde Wermke/Leinkauf en aktion på Brooklyn Bridge i New York där de bytte ut de två amerikanska flaggorna på tornen mot vita flaggor. Verket är en inspelning av de mediala och politiska reaktionerna på denna oväntade händelse.

Mer om Wermke/Leinkauf:
http://www.wermke-leinkauf.com

Symbolic Threats
Wermke/Leinkauf (Lutz Henke)), Symbolic Threats (Symboliska hot), 2015 Foto: Mischa Leinkauf © Wermke/Leinkauf / Bildupphovsrätt 2017

Mer om utställningen