Författarpresentationer

Magnus Bons är frilansande konstskribent. Han har skrivit om Jan Håfström i The Book of the Dead (Propexus 2009) och var medförfattare och bildredaktör i Björn Lövin. Ett kryss för tanken (Moderna Museet 2009). Han medverkar regelbundet i tidskriften Konstperspektiv.

 

Sofia Curman är journalist och curator, verksam i Stockholm. Hon har bland annat arbetat på Dagens Nyheter och skrivit för tidskrifterna Konstnären och Glänta. År 2007 var hon med och startade KonstBio, ett projekt som visar videokonst som förfilm på biografer.

 

Catrin Lundqvist är intendent inom förmedling på Moderna Museet och organiserar programverksamhet som filmvisningar, seminarier samt performanceserien After Art. Hon arbetar även med frilansprojekt; just nu organiserar hon offentlig konst med nordiska konstnärer för fem kulturhus i Baku, Azerbajdzjan.

 

Fredrik Svensk arbetar som kritiker, skribent och föreläsare. Han undervisar i konst- & kulturteori på Konsthögskolan Valand, Högskolan för fotografi, Globala studier, vid Göteborgs universitet. Han skriver konstkritik för Aftonbladet och Göteborgs-Posten, och andra saker för bland annat Glänta, SITE, Sarai reader. Tillsammans med Jenny Högström översätter han Différence et répétition, av Gilles Deleuze.

 

Kim West är kritiker, verksam i Stockholm. Han är medlem i redaktionerna för tidskrifterna SITE och OEI. Hans översättning av Michel Foucaults Säkerhet, territorium, befolkning publiceras på Tankekraft förlag hösten 2010.

 
Fredrik Liew har arbetat på Moderna Museet sedan 2005 och är intendent med ansvar för museets samling av svensk och nordisk konst. Han var en av curatorerna bakom serien Den 1:a på Moderna (2006–08) och ansvarade för utställningar med Enno Hallek, Susan Hiller, David Svensson, Young-Hae Chang Heavy Industries, Janice Kerbel och Christian Marclay. 2007 gjorde han William Kentridge samt grupputställningen Vildmark – Moderna Museet c/o Smedjebacken. 2009 var han curator för den retrospektiva turnéutställningen Andreas Gursky. Arbeten 80–08. Han har tidigare arbetat på Malmö Konsthall (2003–05) och har också skrivit texter för diverse kataloger och publikationer.

 

Gertrud Sandqvist är professor i konstens teori- och idéhistoria vid Konsthögskolan i Malmö. Sedan 1980 har hon verkat som konstkritiker på konsttidskriften Paletten (1981–84), vid Nordiskt konstcentrum i Helsingfors där hon startade den nordiska konsttidskriften Siksi 1986, i Hufvudstadsbladet och i Svenska Dagbladet fram till 1992, då hon blev chef för Galleri F 15 – Senter for internasjonal samtidskunst i Norge. Mellan 1995–2007 var Sandqvist prefekt vid Konsthögskolan i Malmö. Gertrud Sandqvist har deltagit en lång rad internationella juryer, däribland DAAD–Berliner Künstlerprogram, Carnegie Art Award och HISK–Hooger Instituut for Schoenen Kunste. Sedan 2006 är hon ordförande i KUNO, de nordiska konsthögskolornas samarbetsorgan. Hon har skrivit ett stort antal texter för kataloger och antologier om nordisk och internationell samtidkonst.

 

Lisa Rosendahl är sedan 2008 verksamhetsledare på Baltic Art Center i Visby. Under 2008–10 är hon co-curator för projektet Offer & Exchange: Sites of Negotiation in Contemporary Art i London. Hon var tidigare utställningschef på Lisson Gallery (2003–06) och tf chef på ELECTRA Productions (2008), båda i London. Mellan 2007–08 ingick Lisa Rosendahl i Röda Stens programgrupp (Göteborg) där hon bland annat curerade utställningarna OPEN CALL och Äkta Vara. Som frilanscurator har hon gjort utställningar på bland annat Centro Cultural Montehermoso (Vitoria, Spanien) och Guild & Greyshkul (New York). Hon har också föreläst, skrivit konstkritik och en rad katalogtexter.

Mer om utställningen