Per Hasselberg och The New Beauty Council

Stockholm lördag 6 november kl 11-18

Plats: Modernautställningen 2010
Pris: Entrébiljett gäller (100/80 kr)

Förmiddag

Seminarium kring Småstugebyråns förslag för Byälvsvägen i Bagarmossen. Seminariet görs i form av ett samråd, där deltagarna ger sina synpunkter på förslaget.

Deltagare

Catharina Gabrielsson, moderator
Ingela Lind, Stockholmshem
Terje Gunnarsson, Hyresgästför.
Ann-Charlotte Backlund, Stadsmuseet
Kjell Sundström, Stadsbyggnadskontoret
Kim Einarsson, Konsthall C, (tidigare beställare tillsammans med Helena Selder, Marabouparken)
Reidar Persson, Byggdinframtid samt fd vd SMÅA (socialt och historiskt perspektiv)
Kurt Psilander, KTH (byggekonomi)
Johan Tirén, boende
Erik Stenberg, KTH (arkitektur)
Ola Broms Wessel, Klas Ruin, Spridd AB (arkitekter bakom förslaget)
Per Hasselberg, (konstnär bakom Småstugebyrån)

Eftermiddag

The New Beauty Council presenterar Konsten att spegla sig i staden. Det visuellas makt i det offentliga rummet. The New Beauty Council bjuder in till samtal och diskussion om det offentliga rummet och det visuellas makt med representanter från konstvetenskapen, arkitekturen och psykologin.

Program

14:30 – 15:30 introduktion & presentationer
The New Beauty Council hälsar välkomna och presenterar sina utgångspunkter till samtalet. Därefter följer de inbjudna gästernas presentationer (10 min. vardera).

15:30 – 16:00 paus & fika
Ett fika-altare med Pan de los Muertos som dagen till ära står uppdukat vid entrén till museet för publiken och de medverkande i samtalet.

16:00 – 17:00 frågor & svar
The New Beauty Council ställer tre frågor till gästerna och varje talare får tid att svara på var och en av frågorna i 2 minuter var. Här finns även utrymme för snabba repliker mellan deltagarna.

17:00 – 17:30 samtalet öppnas upp för publiken
Frågor och svar och repliker mellan inbjudna talare och publik där The New Beauty Council agerar moderatorer.

17:30 – 18.00 samtalet avslutas & museet stänger
Vi lämnar museet som stänger klockan 18 men för den som vill fortsätter vi samtalet i baren Hjernet på restaurang Hjerta nedanför Moderna Museet på Skeppsholmen.

Deltagare

Maria Sandgren, psykolog och forskare på institutionen för Kultur och kommunikation vid Södertörns högskola med inriktning mot estetisk psykologi, genus och den musicerande människan.

Jessica Sjöholm Skrubbe, konstvetare och forskare med genusperspektiv med intresse för det offentliga rummet vid Stockholms och Uppsala universitet.
Mårten Castenfors, chef för Liljevalchs och Stockholm konst.

Per Hasselberg, konstnär och upphovsman till det offentliga konstprojektet Småstugebyrån som också ingår i Modernautställningen.

Marie-Louise Richards, arkitekt och grundare av Madam Arkitekt och Studio Urban Dialogue samt arbetar med strategisk kommunikation för Mafioso PR.

Samtalet modereras av konstprojektet The New Beauty Councils Thérèse Kristiansson, konstnär och arkitekt och Annika Enqvist, curator.

The New Beauty Council

Genom samtal och iscensatta situationer samarbetar The New Beauty Council (NBC) med personer och institutioner som formar och tolkar stadsrummet. Syftet är att göra staden flexibel så att fler gillar den mer och att använda konst för att skapa nya upplevelser genom möten, förhandlingar och dialoger. Med idén om karnevalen som konstnärlig strategi jobbar NBC med förskjutningar av identiteter och roller. NBC jobbar med frågor som vem staden är till för och vem som bestämmer hur den ska se ut och fungera. NBC drivs av Annika Enqvist, curator och Thérèse Kristiansson, konstnär och arkitekt som startade NBC tillsammans med Kristoffer Svenberg, fotograf och konstnär och Anna Kharkina, forskare och konstskribent hösten 2007.

Mer om utställningen