Installationsbild Modernautställningen 2010

Modernautställningen 2010 Installationsbild. Foto: Brendan Austin

Specialvisningar

TISDAG 30 NOVEMBER KL 16
Gertrud Sandqvist
, professor i konstens teori- och idéhistoria vid Konsthögskolan i Malmö, och en av utställningens medcuratorer.

LÖRDAG 11 DECEMBER KL 13
Fredrik Liew
, curator för Modernautställningen 2010 och intendent på Moderna Museet med ansvar för samling av svensk och nordisk konst.

TISDAG 14 DECEMBER KL 18
John-Peter Nilsson
är intendent på Moderna Museet med ansvar för utställningar och program. Han var co-kurator för Modernautställningen 2006 och kommer att visa årets upplaga av Modernautställningen utifrån perspektivet att organisera denna typ av översiktsutställningar.

LÖRDAG 18 DECEMBER KL 14
Daniel Birnbaum upptäcker Moderna Museet: Se samlingen och Modernautställningen 2010 tillsammans med Moderna Museets nye överintendent.

Mer om utställningen