Förköpsbiljett krävs till Giacometti. Det är en av åtgärderna vi vidtar för att minska smittspridning av coronaviruset. Läs om vad som gäller inför ditt besök

Installationsbild Modernautställningen 2010

Modernautställningen 2010 Installationsbild. Foto: Brendan Austin

Specialvisningar

TISDAG 30 NOVEMBER KL 16
Gertrud Sandqvist
, professor i konstens teori- och idéhistoria vid Konsthögskolan i Malmö, och en av utställningens medcuratorer.

LÖRDAG 11 DECEMBER KL 13
Fredrik Liew
, curator för Modernautställningen 2010 och intendent på Moderna Museet med ansvar för samling av svensk och nordisk konst.

TISDAG 14 DECEMBER KL 18
John-Peter Nilsson
är intendent på Moderna Museet med ansvar för utställningar och program. Han var co-kurator för Modernautställningen 2006 och kommer att visa årets upplaga av Modernautställningen utifrån perspektivet att organisera denna typ av översiktsutställningar.

LÖRDAG 18 DECEMBER KL 14
Daniel Birnbaum upptäcker Moderna Museet: Se samlingen och Modernautställningen 2010 tillsammans med Moderna Museets nye överintendent.

Mer om utställningen