Installationsbild Modernautställningen 2010

Modernautställningen 2010 Installationsbild. Foto: Brendan Austin

Dr Konstnär 3 oktober kl 14

I Modernautställningen 2010 är fem konstnärer inbjudna att delta med sina forskningsprojekt på svenska universitet. Presentationen av detta kommer att ske i enskilda föreläsningar under utställningsperioden.

Seminariet markerar startskottet för denna serie med föreläsningar genom att samtala och resonera kring de erfarenheter som konstnärerna har av att arbeta under akademiska villkor. Konstnären som forskare med en doktorsgrad som slutmål är en tämligen ny företeelse och frågorna kring vad det innebär är många. Finns det ett särskilt konstnärligt tänkande? Vilken metod används och hur definierar konstnären ett forskningsprojekt till skillnad mot den övriga konstnärliga praktiken? Och hur påverkas konstnärskapet i stort?

Professor Sarat Maharaj (London) inleder seminariet, därefter presenterar de konstnärer i utställningen som forskar sig själva och berättar om sina erfarenheter. Därpå följer en diskussion.

Mer om utställningen