Forskning pågår!

Föreningen JA! presenterar Forskning pågår! med Vanja Hermele. Under tre tisdagar tar författaren och genusvetaren Vanja Hermele sin verksamhet till Föreningen JA!s verk, för att bedriva feministisk forskning på plats.

Genom deltagande observationer och semistrukturerade intervjuer undersöker hon erfarenheter av – och inställningar till – feministisk aktivitet i konsten. Preliminära frågeställningar: Hur står det till med jämställdheten i konsten idag? Vilka är de prioriterade frågorna för feminister? Vilka strategier och metoder har testats för ökad jämställdhet – och hur har de fungerat?

Du är välkommen att sitta ner och samtala med och/eller bli intervjuad av Vanja Hermele när du besöker utställningen de dagar då Forskning pågår!

Vi uppmuntrar dig att boka en tid via: forskningpagar@gmail.com

Föreningen JA! har ett antal fribiljetter till den som vill delta i undersökningen och som bokar tid i förväg.

Forskning pågår kommer att ske:
Tisdag 5 oktober kl 14 – 18
Tisdag 2 november kl 14 – 18
Tisdag 7 december kl 14 – 18

Intervjuerna och observationerna kan komma att användas i Vanja Hermeles projekt Konstnärlig utveckling, delfinansierat av Framtidens kultur.

Mer om utställningen