Simone Forti, Slant Board, 1961 © Simone Forti. Foto: Stedelijk Museum Amsterdam. Performance, 1982.

Objekt och kroppar i vila och rörelse

12.3 2016 – 23.10 2016

Stockholm

Utställningen utforskar relationen mellan människokroppen och föremål i rummet med verk och koreografier av minimalistiska och postminimalistiska konstnärer verksamma i New York på 1960- och 1970-talen.

Objekt och kroppar i vila och rörelse utgår ifrån Moderna Museets samling, i synnerhet den så kallade New York Collection. Med kompletterande inlån visas ett 30-tal verk av minimalister och postminimalister som Donald Judd, Agnes Martin, Carl Andre och Richard Tuttle. Geometriska former, upprepningar och processer är centrala i minimalismen. Verken, ofta gjorda i vardagliga eller industriella material, delar rum med betraktaren snarare än att utgöra fönster till en annan värld. Så uppstår den interaktion mellan betraktaren och verket som minimalisterna eftersträvade.

Tråden som följs i utställningen börjar med koreografen Simone Fortis Dance Constructions. Till Fortis dansperformances konstruerade maken Robert Morris enkla strukturer som ett slags rekvisita för dansarna. Samarbetet hade stort inflytande på Morris, som tidigare mest arbetat med måleri. I utställningen visas andra banbrytande koreografer som Yvonne Rainer och Trisha Brown.

Minimalisternas avståndstagande till allt som kunde uppfattas som subjektivt eller mystiskt var delvis en reaktion mot den generation konstnärer som kom innan dem: de abstrakta expressionisterna. Men även verk med ett avskalat uttryck kunde, något senare, ha mer poetiska förtecken. Agnes Martins meditativa målningar, Richard Tuttles verk och Eva Hesses taktilt sinnliga skulpturer är exempel på detta skifte från den mer kyliga minimalismen.

Objekt och kroppar i vila och rörelse presenterar verk av: Carl Andre, Jo Baer, Trisha Brown, Eva Hesse, Dan Flavin, Simone Forti, Donald Judd, Ellsworth Kelly, Sol LeWitt, Walter De Maria, Agnes Martin, Bruce Nauman, Yvonne Rainer, Joel Shapiro, Frank Stella, Richard Tuttle, Ruth Vollmer, Franz Erhard Walther och Hannah Wilke.

Konservering

Utställningen Objekt och kroppar i vila och rörelse visar för första gången sex teckningar av Ruth Vollmer, från Moderna Museets samling. En av dessa teckningar är bevarad i en original “Plexibox” från 1970-talet, tillverkad av Robert Kulicke, en av de mest framträdande rammakarna i USAs historia. Läs om konservatorernas arbete inför utställningen Objekt och kroppar i vila och rörelse.

Läs hela artikeln: Ruth Vollmers teckningar, Betty Parsons Gallery och Robert Kulickes ”Plexibox”

Curator: Magnus af Petersens
Co-curator: Andreas Nilsson

Utställningen visas på plan 4

Karta över Moderna Museet

Bilder

Sol LeWitt, 3C halv delad skulptur, 1969 © Sol LeWitt / Bildupphovsrätt 2016
Franz Erhard Walther, Sehkanal, no 46 of 1. Werksatz, 1963–69 © Franz Erhard Walther. Foto: François Doury, Courtesy of Galerie Jocelyn Wolff
Frank Stella, Claroquesi, 1964 Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet. © Frank Stella / Bildupphovsrätt 2016
Performance, 1982.
Simone Forti, Slant Board, 1961 © Simone Forti. Foto: Stedelijk Museum Amsterdam. Performance, 1982.