Museet är tillfälligt stängt med anledning av Folkhälsomyndighetens allmänna råd kring coronaviruset. Vi håller stängt tills vidare. Läs mer om stängningen och biljettåterköp

Häcklöparen Moreau, Stadion

Karl Sandels, Häcklöparen Moreau, Stadion, 1934

Utopi och verklighet

Svensk modernism 1900-1960

7.10 2000 – 14.1 2001

Stockholm

Det finns knappast någon tid i västerländsk historia som så identifierats med ungdom, framsteg, innovation och modernitet som 1900-talets första hälft. Kullagret, Vällingby centrum, målare som Sigrid Hjertén och Otto G Carlsund, Stockholmsutställningen 1930, Gunnar och Alva Myrdal – allt detta är uttryck för sin tid och idag klassiker.

Utopi och verklighet lotsar dig genom den svenska modernismen och presenterar den i form av måleri, skulptur, foto, film och arkitektur. Du kommer att möta upphovsmän och kvinnor som Albin Amelin, Gösta Adrian-Nilsson och Vera Nilsson, Wilhelm Kåge, Gunnar Asplund och filmskapare som Gösta Werner, Viktor Sjöström och Ingmar Bergman. Mycket är lätt att känna igen, medan annat skjutits undan i minnenas arkiv – inte minst ideologin bakom modernismen.

Utopi och verklighet vill spegla det specifika med den svenska modernismen. Det som gör att Sverige än idag ute i världen förknippas med folklig funktionalism, folkhem och allmännytta – men också auktoritetstro och konformism.

Utställningskommissarier: Cecilia Widenheim, projektansvarig, (Moderna Museet), Eva Rudberg, (Arkitekturmuseet), Cilla Robach (Nationalmuseum konsthantverk) i samarbete med Marie-Louise Bowallius (grafisk form) och Gustaf Rosell (industridesign), Leif Wigh (Moderna Museet fotografi) samt Ragnar von Holten (Moderna Museet grafik och teckning).

1900-talet har präglats av teknisk utveckling, industrialisering och urbanisering. Förändring och utveckling – ett ständigt sökande efter det nya utmärker det vi kommit att kalla modernism. Men modernismen är mångfacetterad och ofta motsägelsefull. Den rör sig mellan framstegstro och civilisationskritik, mellan abstrakt form och engagerat innehåll.

Utopi och verklighet tar upp viktiga diskussioner som hör ihop med modernismen och speglar det specifika med svensk modernism. I Sverige sammanföll den nya konstnärliga rörelsen med ett behov av nya sociala och politiska lösningar i samhället. Genom arkitekturen fick modernismen ett starkt fäste på en bred och folklig front och staten kom att förverkliga många av modernismens mest radikala idéer. Organisation, planering, funktionell design och arkitektur har sina rötter i den vitt spridda tro på framsteg och utveckling som var karaktäristisk för mellankrigsåren. De är delar av ett fortlöpande arv från modernismen och den moderna rörelse som Sverige ännu är känt för i resten av världen.

Utställningen är ett samarbete mellan Moderna Museet, Arkitekturmuseet och Nationalmuseum.

Utopi och verklighet stöds av IKEA. En unik satsning görs också på ett antal IKEA varuhus, Stockholm/Barkarby, Göteborg, Västerås, Uppsala och Linköping, där utställningen presenteras i särskilda kiosker.