Monica Sjöö, Back Street Abortion – Women Seeking Freedom from Oppression, 1968 © Moderna Museet. Foto: Tobias Fischer

Samtal och visning i Monica Sjöö

Jo Widoff och Annie Johnston

13.5 2023

Stockholm

På öppningsdagen av ”Monica Sjöö: Den stora kosmiska modern” möter curator Jo Widoff Annie Johnston – svärdotter och ansvarig förvaltare av Monica Sjöös kvarlåtenskap. Se utställningen och hör dem i ett samtal om Monica Sjöös liv, konstnärskap och familjestiftelsers betydelse.

Trots sin intensiva och betydelsefulla verksamhet som konstnär är Monica Sjöö i stort sett okänd i den samtida konstvärlden. Genom utställningen ”Den stora kosmiska modern” möter nu Sjöös verk en ny publik. Men utan de enorma insatser som gjorts av Sjöös familj och vänner hade detta varit nästintill omöjligt. Sedan hennes bortgång 2005 har de ordnat och förvarat hennes produktion, katalogiserat och arkiverat material som varit avgörande för att kunna lyfta fram ett förbisett kvinnligt konstnärskap i ljuset.

Möt Annie Johnston, svärdotter till Monica Sjöö och ansvarig förvaltare av hennes kvarlåtenskap, i ett samtal med Jo Widoff, curator, Moderna Museet. De visar utställningen och belyser vikten av en familjestiftelse som gör det möjligt att återbesöka ett konstnärskap, sätta in det i nya sammanhang och koppla det till samtiden.

Målning. Figurer som står utspridda i ett landskap, omgivna av klippor och stenar utspridda. Färger i blått, grönt, lila och gult.
Monica Sjöö, Meeting the Ancestors at Avebury, 1993 © The Estate of Monica Sjöö. Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet