Pontus Hultén ligger på golvet och pratar i telefon. I förgrunden syns en bil övertäckt med plast

Pontus Hultén i utställningen The Machine på MoMA i New York, 1968 Foto: Ad Petersen © Ad Petersen

Symposium: Utopier och visioner

Om arvet efter Pontus Hultén och hans tid

18.11 2022

Stockholm

Hur lever den mytomspunne museimannen Pontus Hulténs visioner vidare på dagens konstinstitutioner? Välkommen till ett heldagssymposium om Pontus Hultén, hans tid och gärning. Hör när tidigare medarbetare, curatorer, forskare, författare och konstnärer vänder och vrider på Hulténs arv och de sammanhang han verkade i.

På den gamla skjutbanan bakom det som en gång var flottans fängelse på Skeppsholmen visades sommaren 1971 utställningen ”Utopier och visioner 1871 – 1981”. Utifrån ett antal utopiska situationer, med början i Paris-kommunen 1871, presenterades ett brokigt material kring kommunens vardagsliv, arkitekten Buckminster Fullers Världsspel och frågor kring framtidens kommunikationer.

Utställningen har gått till historien inte minst för den halvklotformade dom som byggdes upp och där konstnären Moki Cherry och jazzmusikern Don Cherry bjöd på musik, dekor, kläder och framträdanden under hela sommaren.

”Utopier och visioner” var ett av Pontus Hulténs många initiativ och utställningsprojekt under hans år som medarbetare och chef vid Moderna Museet i Stockholm. Det speglar hans grundläggande syn på konsten som en del av det omgivande samhället och konstnärernas frihet. Konstmuseets uppgift var att skapa en plats för konstens alla uttryck.

Under hela dagen den 18 november kommer tidigare medarbetare till Pontus Hultén, curatorer, forskare, författare och konstnärer, genom föreläsningar och diskussioner, vända och vrida på arvet från Pontus Hultén och det mytomspunna 1960-talet. Hur lever Hulténs visioner vidare på dagens konstinstitutioner? Hur kan hans curatoriella gärning beskrivas? Vilka förväntningar finns på det moderna konstmuseet i framtiden?

Från utställningen "Utopier och visioner 1871 – 1981"
Utopier och visioner 1871 – 1981, 1971 Foto: Erik Cornelius/Moderna Museet
Konsert i den halvklotformade domen
Utopier och visioner 1871 – 1981, 1971 Foto: Erik Cornelius/Moderna Museet