Cupid Wings

Salvador Dalí, Cupid Wings, n.d. © Salvador Dalí, Gala-Salvador Dalí Foundation/BUS, Stockholm 2009

Guidade visningar Dalí Dalí

OFFENTLIGA VISNINGAR (Ingår i entrépriset)

September:

Tisdagar 22, 29 kl 12

Söndagar 20, 27 kl 15

Oktober:

Tisdagar 6,13, 20, 27 kl 12

Söndagar 4, 11, 18, 25 kl 15

Söndagar 4, 11, 18, 25 kl 16

November:

Tisdagar 3, 10, 17, 24 kl 12

Söndagar 1, 8, 15, 22, 29 kl 15

Söndagar 1, 8, 15, 22, 29 kl 16

December:

Tisdagar 1, 8, 15, 22, 29 kl 12

Söndagar 6, 13, 20, 27 kl 15 & kl 16

Januari:

Tisdagar 5, 12 kl 12

Söndagar 3, 10, 17 kl 15 & kl 16

BABYVISNINGAR

1 oktober, 5 november kl 15

VISNING FÖR SYNSKADADE

15 oktober kl 15

VISNING FÖR DE PÅ GRUPPBOSTAD/ARBETAR INOM DAGLIG VERKSAMHET

8 oktober, 12 november kl 15

¡Bienvenidos a Moderna Museet y a las visitas guiadas en español a la exposición Dalí Dalí con Francesco Vezzoli!

Miércoles 21.10, 12:00
Viernes 6.11, 15:00
Martes 17.11, 18.30
Domingo 29.11, 13:00
Sábado 5.12, 13:00

Mer om utställningen