Every Ocean Hughes, Beyond the will to measure, 2016 © Every Ocean Hughes.

Every Ocean Hughes

Levande tid

1.3 – 17.4 2022

Stockholm

Öppnar om 34 dagar

”Hur kan vi bygga en struktur som är levande inuti?” Frågan ställs i essän ”Oräknad” av den amerikanska Stockholmsbaserade konstnären Every Ocean Hughes. I den första separata museiutställningen med Hughes i Norden presenterar Moderna Museet ett urval av hennes viktigaste verk från det senaste årtiondet. Utställningen berör kampen och uppfinningsrikedomen i queera liv, gestaltade genom tid och rumslighet.
Performance, stillbild från video
Every Ocean Hughes, One Big Bag, 2021 40 minuter, digital video, på bilden: performer Lindsay Rico © Every Ocean Hughes

Det är här vi börjar ”by-by-bygga ett rum och gemenskaper som prioriterar rörelse och utkanter”. ”Levande tid” består av flera delar och äger rum på Moderna Museet, MDT och Eric Ericsonhallen. I utställningen iscensätter Hughes sitt banbrytande konstnärskap genom performance, skulptur, installation och video – i olika kapitel och med vissa omtagningar. Det är en utställning som navigerar genom queert liv och queer död med en vokabulär som inbegriper rörelse och överträdelse, omsorg och samhörighet, hyllning och överlevnad.

Många av Hughes’ tidiga verk – till exempel performanceverket ”En gaybar som kallas Överallt (med kostymer och utan förberedelse)” (2011) och den poetiska essän ”Oräknad” (2013-2017) – handlar om det som är ”osett i tiden”, om att lyfta fram det som marginaliserats. I ”Levande tid” återvänder Hughes till båda dessa verk och reflekterar kring de rum där queera liv tar plats i en ny politisk era.

Efter att ha utbildat sig till dödsdoula – en ledsagare i övergången från liv till död – har Hughes i sina senaste verk utvecklat idén om ”queer död”. I performanceverket ”Hjälp de döda” (2019) och filmen ”En enda stor väska” (2021) undersöker Hughes, inom ramen för dödens sociala och materiella verklighet, tankar om självbestämmande, överlevnad, ansvar, olika typer av släktskap samt estetik vid livets slutskede.

Every Ocean Hughes, Help the Dead, 2019 © Every Ocean Hughes. Foto: Frank Sperling