Installationsvy, Maman (1999) vid Moderna Museets entré, januari

Louise Bourgeois, Maman, 1999 Installationsvy Moderna Museet januari 2015. Foto: Åsa Lundén / Moderna Museet © The Easton Foundation / Bildupphovsrätt 2015

Louise Bourgeois

I Have Been to Hell and Back

14.2 2015 – 17.5 2015

Stockholm

Louise Bourgeois (1911–2010) konst är komplex, radikal och ibland skrämmande i sitt direkta uttryck. Både i skulpturer och verk på papper gestaltar hon intensiva känslor och erfarenheter. Hon hade en stark drivkraft att uttrycka sig visuellt genom hela livet.

Bourgeois betydelse för efterföljande generationer konstnärer kan knappast överskattas. I synnerhet för den feministiska konsten var hon en banbrytare:

”I hela mitt liv som skulptör har jag strävat efter att förvandla kvinnan från objekt till ett aktivt subjekt.”

Mest känd har hon blivit för sin enorma spindelskulptur Maman (1999) som har visats världen över. För Bourgeois var spindeln ett djur med positiv laddning. Hon kopplade samman spindeln med sin egen mor. Båda två arbetade med att laga och väva och båda var ordningsamma och tålmodiga. Spindeln kan också ses som konstnären själv, som skapar med hjälp av sitt inre material. Den nio meter höga Maman kommer att stå utanför museets entré som utställningens beskyddare.

I Have Been to Hell and Back presenterar 105 verk som spänner över hela Bourgeois konstnärskap, från 1930-talet till 2009. Ett 30-tal av dem visas här för första gången offentligt. Utställningens nio rum speglar hur olika teman tog form och utvecklades i hennes konst genom åren.

Curator: Iris Müller-Westermann

Bilder

Louise Bourgeois
Maman, 1999
© The Easton Foundation/BUS 2015. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet
Louise Bourgeois
Birth, 2007
© The Easton Foundation/BUS 2015/VAGA, New York. Foto: Christopher Burke
Louise Bourgeois
The Couple, 2003
© The Easton Foundation/Licensed by BUS 2015. Foto: Christopher Burke
Louise Bourgeois
I Love You, 2005
© The Easton Foundation/Licensed by BUS 2015. Foto: Christopher Burke

Mer om utställningen